Skip to main content

Tags

Digitalisering i UH sektoren

Forskning

Undervisning

Andre nyheter

Siste nyheter

Springer nature agrees new transformative deal with Norway

Springer nature agrees new transformative deal with Norway

Nyheter   •   jun 27, 2019 10:00 CEST

Springer Nature and Unit in Norway have agreed in principle a transformative read and publish deal for 2020 - 2022. This will allow researchers in Norway to read articles in journals on SpringerLink and Norwegian authors to publish Open Access (OA) in all of Springer Nature’s Open Choice portfolio of hybrid journals.

Intensjonsavtale mellom Unit og SpringerNature: Oppfyller alle krav til åpen publisering

Intensjonsavtale mellom Unit og SpringerNature: Oppfyller alle krav til åpen publisering

Nyheter   •   jun 27, 2019 10:00 CEST

Et svært godt forhandlingsresultat gjør at det nå foreligger en intensjonsavtale mellom Springer Nature og Unit på vegne av norske forskningsinstitusjoner. Den nye avtalen gjelder for perioden 2020—2022.

​Informasjonssikkerheten hos universiteter og høgskoler må styrkes

​Informasjonssikkerheten hos universiteter og høgskoler må styrkes

Pressemeldinger   •   jun 21, 2019 12:00 CEST

Rapporten "Tilstandsvurdering av informasjonssikkerhet og personvern blant de statlig eide universitetene og høgskolene" er laget av Unit på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Den konkluderer med at informasjonssikkerheten i sektoren må styrkes, og kommer samtidig med klare anbefalinger.

​Utredning av nasjonale løsninger for tilgang til åpne læringsressurser

​Utredning av nasjonale løsninger for tilgang til åpne læringsressurser

Nyheter   •   jun 17, 2019 07:00 CEST

Rapporten «Utredning av nasjonale løsninger for tilgang til åpne læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner» er nå ferdigstilt. Rapporten legger frem en løsning for tilgang til åpne læringsressurser på tvers. En slik løsning skal stimulere til utvikling av digitale læringsressurser og mer fleksible undervisningsopplegg.

Samhandling gir digitaliseringsgevinster

Samhandling gir digitaliseringsgevinster

Nyheter   •   jun 14, 2019 11:00 CEST

Med Feide blir det sikrere å logge seg på og dele data. Felles forvaltning og drift av løsninger gir offentlig sektor gevinster som sikker og effektiv drift og bedre personvern. Felles løsninger skaper også nye muligheter for markedsutvikling og innovasjon.

Endelige tall for Samordna opptak i 2018 er klare

Endelige tall for Samordna opptak i 2018 er klare

Nyheter   •   jun 13, 2019 14:00 CEST

​Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning publiserer sluttstatistikk for fjorårets Samordna opptak hver vår. Rapporten viser endelige søker- og opptakstall fordelt på kjønn, alder, utdanningsområder, søkernes bakgrunn og lærestedene som er med i det samordnede opptaket.

Ser inn i den digitale fremtiden for utdanning og forskning

Ser inn i den digitale fremtiden for utdanning og forskning

Nyheter   •   jun 06, 2019 14:54 CEST

Denne uken er NTNU vertskap for den internasjonale konferansen EUNIS 2019. Konferansen samler 430 fagfolk innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi i akademia. Tema for konferansen er "fremtidens kampus". Oppmøtet i Trondheim er rekordstort. Det er nok et tegn på en voksende interessen for hvordan digital teknologi kan endre hvordan vi lærer og forsker.

Forskning:  lansering av handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning

Forskning: lansering av handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning

Nyheter   •   jun 05, 2019 11:00 CEST

Forskere i UH-sektoren, helsesektoren og forskningsinstituttene skal få tilgang til vitenskapelige publikasjoner, forskningsdata og offentlige data som grunnlag for sitt arbeid. Forskningen skal gjøres mer tilgjengelig gjennom åpen forskningsformidling og mer åpne data.

Utdanning:  lansering av handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning

Utdanning: lansering av handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning

Nyheter   •   jun 05, 2019 10:45 CEST

I dag ble handlingsplanen for digitalisering i høyere utdanning og forskning lansert. Basert på de politiske satsingene, prioriteres tiltak som utvikling av digitale læringsressurser, vurdering og eksamen. Arbeidslivsrelevans, tilrettelegging for innovasjon, entreprenørskap og livslang læring får også prioritet.

Informasjonssikkerhet og personvern:  lansering av handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning

Informasjonssikkerhet og personvern: lansering av handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning

Nyheter   •   jun 05, 2019 10:00 CEST

I dag ble handlingsplanen for digitalisering i høyere utdanning og forskning lansert. Informasjonssikkerhet og personvern er en tydelig politisk prioritering og et fundament for vellykket digitalisering. Sikkerhetskultur og sikkerhetsbevissthet hos den enkelte bruker er avgjørende for å redusere risikoen for brudd på informasjonssikkerhet og personvern.

Digitalisering kan bidra til livslang læring

Nyheter   •   jun 04, 2019 10:45 CEST

Under Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning i Trondheim ble det i dag presentert strategi og konkrete handlinger for å digitalisere sektorene. Et sentralt punkt i planen er arbeidet med å legge til rette for livslang læring.

Over 400 til Trondheim for å diskutere digitalisering av høyere utdanning og forskning

Over 400 til Trondheim for å diskutere digitalisering av høyere utdanning og forskning

Pressemeldinger   •   jun 03, 2019 07:00 CEST

Digitaliseringskonferansen 2019 for høyere utdanning og forskning arrangeres av Unit og samarbeidspartnere i Trondheim 4. og 5. juni. Over 400 deltakere møtes for å sette digitalisering i høyere utdanning og forskning på dagsordenen. Direktør i Unit Roar Olsen, åpner konferansen sammen med statssekretær Rebekka Borsch.

Nå kan du registrere publikasjoner i nye Cristin

Nå kan du registrere publikasjoner i nye Cristin

Nyheter   •   mai 28, 2019 09:58 CEST

Ny versjon av Cristin gjør det mulig å registrere og redigere artikler, bøker og bokkapitler. Dette gjør det enklere å registrere publikasjoner til den årlige rapportering av vitenskapelige publikasjoner til departementene.

​Velkommen til Digitaliseringskonferansen 2019!

​Velkommen til Digitaliseringskonferansen 2019!

Nyheter   •   mai 03, 2019 13:00 CEST

Digitaliseringskonferansen 2019 for høyere utdanning og forskning arrangeres av Unit i Trondheim 4. og 5. juni. Jobber du med digitalisering? Få ny kunnskap, del erfaringer og la deg inspirere - med kolleger fra hele Norge.

Fortsatt god søking til høyere utdanning i 2019

Fortsatt god søking til høyere utdanning i 2019

Pressemeldinger   •   apr 25, 2019 11:00 CEST

​138 732 personer har per 16. april 2019 søkt til høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak ved Unit - direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Dette er 3272 færre førstevalgsøkere enn i 2018, det vil si en nedgang på 2,3 %.

Norway and Elsevier Agree on Pilot National Licence for Research Access and Publishing

Norway and Elsevier Agree on Pilot National Licence for Research Access and Publishing

Pressemeldinger   •   apr 23, 2019 09:00 CEST

The Norwegian consortium for higher education and research organized by Unit, and global information analytics business Elsevier today agreed to a pilot national license, providing Norwegian researchers with access to global academic research while making Norwegian research accessible through open access publishing.

​Unit inngår historisk avtale med Elsevier

​Unit inngår historisk avtale med Elsevier

Pressemeldinger   •   apr 23, 2019 09:00 CEST

Norge er først ute med å gå i partnerskap med Elsevier om en pilotavtale som gjør det mulig for norske forskere å publisere åpent (open access) i de aller fleste av forlagets tidsskrifter.

Handlingsplan på plass

Handlingsplan på plass

Nyheter   •   apr 22, 2019 14:50 CEST

Høyere utdanning og forskning har nå vedtatt sin handlingsplan for digitalisering. Planen tar utgangspunkt i målbildene som er skissert i Kunnskapsdepartementets digitaliseringsstrategi, og beskriver strategiske valg, prioriteringer og initiativer. Framtidens læringsprosesser, åpen forskning og bedre beslutningsstøtte er noen av satsingene i planen.

NVI rapportering 2018: fortsatt økning i antall vitenskapelige publikasjoner

NVI rapportering 2018: fortsatt økning i antall vitenskapelige publikasjoner

Nyheter   •   apr 03, 2019 10:00 CEST

Norske forskningsinstitusjoner rapporterte inn flere vitenskapelige publikasjoner i 2018 sammenlignet med 2017. Totalt rapporterte de inn 25.624 publikasjoner mot 25.033 i 2017. Den gode trenden med at flere artikler blir gjort åpent tilgjengelig fortsatte også i 2018. Litt over halvparten av publikasjonene får uttelling for internasjonalt samarbeid.

Diskuterer digitalisering i Trondheim

Diskuterer digitalisering i Trondheim

Nyheter   •   mar 19, 2019 09:43 CET

Iselin Nybø åpner digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning, som forventes å samle rundt 400 ledere, forskere, IT-spesialister og andre digitaliseringsinteresserte til tre dager med samlinger, plenumsforedrag og fordypningssesjoner.