Skip to main content

Digitalisering kan bidra til livslang læring

Nyhet   •   jun 04, 2019 10:45 CEST

Under Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning i Trondheim ble det i dag presentert strategi og konkrete handlinger for å digitalisere sektorene. Ett sentralt punkt i planen er hvordan digitalisering kan være med på å legge til rette for livslang læring.

Dagens arbeidsliv krever at vi i større grad går inn og ut av utdanning og opplæring gjennom livsløpet. Livslang læring kan være et bidrag for å trygge arbeidsplasser som i økende grad er kunnskapsbaserte. Og det kan legge til rette for innovasjon ved at flere aldergrupper får tilgang til oppdatert kunnskap.

Digitalisering kan muliggjøre livslang læring.

En sterkere satsing på digital læring kan bygge opp under målet om livslang læring. En slik satsing omfatter videre digitalisering  av læring, vurdering, innholdsproduksjon, videoundervisning, romløsninger og studentaktive læringsformer. Marianne Øhrn Johannesen er assisterende studiedirektør ved Universitetet i Agder. Hun har ledet fagutvalg for digitalisering av utdanning. Utvalget har som del av sitt arbeid drøftet hvordan digitalisering kan underbygge livslang læring. 

"Universitets- og Høgskolesektoren har et ansvar for å tilrettelegge for livslang læring slik dagens arbeidsliv krever. Dette er et område fagutvalg for utdanning er opptatt av og som gjenspeiles i handlingsplanen for digitalisering i høyere utdanning og forskning. Ett av satsingsområdene i denne planen er fremtidens læringsprosesser og det er identifisert en rekke initiativ som sektoren ønsker å realisere og som vil understøtte institusjonenes arbeid med livslang læring. Gjennom mer fleksible utdanningstilbud vil flere ha anledning til å oppdatere eller endre sin kompetanse i løpet av yrkeslivet. I tillegg gir digitaliseringen mulighet til å etablere enda mer praksisnære og praksisutfordrende læringsløp", sier Marianne Øhrn Johannesen

Markussen-utvalget legger fram rapport om livslang læring i dag

I dag legger Kunnskapsdepartementet fram Markussen-utvalgets rapport om hvordan man ser for seg at det kan legges til rette for livslang læring. Fra politisk hold er det et ønske at utdanningssystemet skal være tilpasset slik at det kan imøtegå framtidige kompetansebehov. Markussen-utvalget er blant annet opptatt av fleksibilitet i utdanningssystemet og muligheten for å jobbe og utdanne seg samtidig.  Ekspertutvalget er sammensatt av 14 eksperter fra utdanningsinstitusjoner, nærings- og arbeidsliv og forskere. Seniorforsker Simen Markussen ved Frischsenteret har ledet utvalget. 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.