Skip to main content

Forskning: lansering av handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning

Nyhet   •   jun 05, 2019 11:00 CEST

Foto: Shutterstock

Forskere i universitet- og høyskolesektoren, helsesektoren og forskningsinstituttene skal få enkel og sikker tilgang til vitenskapelige publikasjoner. Det samme gjelder forskningsdata og offentlige data som grunnlag for forskning. Forskningen skal på den andre siden gjøres mer tilgjengelig. Det skal blant annet skje gjennom åpen forskningsformidling og mer åpne data. 

Byråkratiet rundt søknader om forskningsmidler skal forenkles og den administrative byrden reduseres. Resultater fra forskning skal være gjenfinnbare og tilgjengelige for gjenbruk. Forskere skal ha tilgang til tjenester som gjør det mulig å samhandle effektivt på tvers av fag og sektorer, nasjonalt og internasjonalt. De skal også få tilbud om opplæring for å kunne utnytte tjenestene optimalt. 

Dette er et utvalg av forslagene til tiltak som skal bidra til å underbygge mål om høy kvalitet i forskning i sektorene. Innholdet i planen blir presentert under Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning i Trondheim. Planen er resultat av et samarbeid mellom Unit, digitaliseringsstyret, fagutvalgene og institusjonene. 

Behov for nasjonalt samarbeid

"I handlingsplanen forsøker vi sammen å identifisere gode tjenester som direkte støtter forskerne i deres arbeid. Dette er et område med behov for nasjonalt samarbeid og der det er stort behov for gode løsninger. Vi ser også nå de ulike administrative tjenestene mer i sammenheng, og vi ser muligheter for betydelig forenkling ved at informasjon gjenbrukes på tvers av tjenester", sier avdelingsdirektør for forskning i Unit, Katrine Weisteen Bjerde.

Planen er blitt til i nært samarbeid med sektorene

Innholdet i planen baserer seg på intervjuer i forskningsinstitusjonene og hos samarbeidspartnere. Men også i samarbeide med Fagutvalg for forskningstjenester. Fagutvalget består av 18 deltagere fra både universiteter, høgskoler, sykehus og forskningsinstitutter i tillegg til nasjonale aktører som Forskningsrådet, NIFU, UHR og Uninett Sigma2. Det ledes av Johanne Raade, bibliotekdirektør ved UiT - Norges arktiske universitet. 

"I tillegg har vi møtt brukerne. Den dialogen har vært helt avgjørende for arbeidet, og vi vil fortsette på letingen etter gode innspill. I løpet av 2019 forventer vi mange forslag til endringer. Disse vil vi konkretisere i dialog med brukerinstitusjonene", sier Bjerde. 

Unit - direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning arrangerer Digitaliseringskonferansen i samarbeid med Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, NSD - Norsk senter for forskningsdata og Uninett AS. Konferansen skal synliggjøre handlingsplanen for brukerne. Handlingsplanen konkretiserer hvordan vi når målene i Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.