Skip to main content

Utdanning: lansering av handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning

Nyhet   •   jun 05, 2019 10:45 CEST

Foto: Shutterstock

Basert på de politiske satsingene prioriteres utvikling av digitale læringsressurser, vurdering og eksamen. Andre områder som får prioritet i planen er arbeidslivsrelevans, innovasjon, entreprenørskap og livslang læring. 

Studenten skal møte aktiviserende og varierte lærings- og vurderingsformer. Digitale muligheter er med på å skape et moderne og personlig læringsmiljø. Læreres digitale og pedagogisk kompetanse må styrkes og de skal ha tilgang til et bredt tilbud av digitale verktøy og tjenester til bruk i undervisningen.

Innholdet i planen blir presentert under Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning i Trondheim. Planen er ett resultat av samarbeide mellom Unit, digitaliseringsstyret, fagutvalgene og institusjonene.

Felles krafttak for digitalisering i utdanning

"Handlingsplanen er laget på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og er en oppfølging av Digitaliserings­strategien og andre styrende dokumenter. Den prøver å sette felles kraft bak et arbeid som allerede pågår ved institusjonene. Godt samarbeid i sektoren lar oss utnytte ressursene bedre", sier avdelingdirektør for utdanningstjenester i Unit, Ann Elisabeth Wedø.

Bredt samarbeide bak planprosessen 

"Planen har blitt til ved at Units sekretariat har samarbeidet med arbeidsutvalget i UHR utdanning. Arbeidsutvalget har bred deltakelse fra universiteter, høyskoler og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). Arbeidet har blitt supplert med innspill og synspunkter fra arbeidsutvalget i Universitets- og høgskolerådet (UHR), NOKUT og andre. Eierskapet hos arbeidsutvalget er svært viktig siden dette er en plan for hva sektoren som helhet har ambisjoner om å oppnå", sier Wedø.

Unit - direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning arrangerer Digitaliseringskonferansen i samarbeid med Diku, NSD - Norsk senter for forskningsdata og Uninett AS. Konferansen skal synliggjøre handlingsplanen for brukerne. Handlingsplanen konkretiserer hvordan vi når målene i Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.