Skip to main content

​Utredning av nasjonale løsninger for tilgang til åpne læringsressurser

Nyhet   •   jun 17, 2019 07:00 CEST

Foto: Shutterstock

Rapporten «Utredning av nasjonale løsninger for tilgang til åpne læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner» er nå ferdigstilt. Rapporten legger frem en løsning for tilgang til åpne læringsressurser på tvers av institusjoner. En slik løsning skal stimulere til utvikling av digitale læringsressurser og mer fleksible undervisningsopplegg.

Rapporten som er utarbeidet av en arbeidsgruppe med deltakere fra Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning og Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, er nå ferdigstilt og sendt til Kunnskapsdepartementet.

Anbefaler teknisk løsning

Godt læringsinnhold er et viktig grunnlag for høy kvalitet i utdanningen. Ved å dele og gjenbruke godt læringsinnhold internt og på tvers av universiteter og høyskoler, kan institusjonene oppnå gevinster i form av økt kvalitet i undervisningen. Arbeid med læringsressurser er nevnt i regjeringserklæringen fra Granavolden: «Stimulere til utvikling av digitale læringsressurser og mer fleksible undervisningsopplegg». Læringsressurser som utvikles i sektoren kan deles og gjenbrukes. En slik utvikling vil støtte opp under dette målet.

Suksessfaktorer avgjør om man lykkes

Skal en nasjonal løsning for tilgang til læringsressurser bli en suksess, må løsningen brukes av de fleste institusjonene og av så mange lærere og studenter som mulig. En slik løsning kalles en Learning Object Repository (LOR). For å få til en løsning som fungerer på nasjonalt nivå anses følgende suksessfaktorer som viktige:

- Tilrettelegge for god delingskultur
- Enkel og god håndtering av opphavsrettslige problemstillinger
- Et godt innføringsprosjekt med god opplæring og med endringsledelse som et sentralt element

Delingskultur og endringsledelse som nøkkel til suksess

Valget av teknisk løsning for et LOR er dermed bare én av flere forutsetninger. Arbeid med delingskultur, endringsledelse og suksessfaktorene nevnt ovenfor vil være avgjørende for å lykkes med å nå målet om utstrakt deling og gjenbruk av læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner. Arbeidsgruppen anbefaler at et nasjonalt LOR tar utgangspunkt i tjenesten Digitale Læringsressursser (DLR) levert av Unit og ser dette i sammenheng med et Nasjonalt vitenarkiv.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.