Vel gjennomført konferanse om bruk av natur i rehabililtering

Nyheter   •   sep 24, 2018 16:00 CEST

Målet med rehabilitering er å oppnå økt funksjon og mestring, samt deltakelse sosialt og i samfunnet. Hvordan kan i så måte naturen brukes i rehabiliteringsfaget? Naturens mangfoldige påvirkningsdimensjoner på oss som mennesker kom tydelig frem under den nasjonale uterehabiliteringskonferansen, som ble arrangert på Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) rett før sist helg (13.-14.sept.)

Nytt studie for alle som jobber innenfor oppvekst, kultur, helse og omsorg.

Nyheter   •   sep 18, 2018 11:33 CEST

​Nordland fylkeskommune tilbyr i samarbeid med KS Nordland, Senter for omsorgsforskning sør, Universitetet i Sørøst-Norge og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, et nytt studie som retter seg mot alle som jobber innenfor oppvekst, kultur, helse og omsorg.

Utsmykking av barnefløy på Valnesfjord Helsesportssenter

Nyheter   •   aug 31, 2018 14:53 CEST

Valnesfjord Helsesportssenter har formelt inngått samarbeid med Saltdal videregående skole der skolens elever på VG1 Design og Håndverk 2017/18 har produsert kunst som skal bidra til et triveligere miljø for blant annet barnefamiliene som kommer på opphold.

Historisk artikkelserie: Røde Fjær-aksjonen for VHSS (2/5)

Nyheter   •   aug 31, 2018 14:53 CEST

Selv om planen og driften av Valnesfjord Helsesportssenter ble godkjent av regjeringen, kom det klart frem at det ikke kunne påventes statlige bevilgninger til selve byggingen av senteret. Styret undersøkte derfor muligheten for at LC Fauske kunne være initiativtaker for en riksdekkende aksjon for å skaffe nødvendige inntekter.

VHSS fortsetter med utprøving og tilrettelegging av aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år

Nyheter   •   aug 31, 2018 14:50 CEST

VHSS fortsetter med utprøving og tilrettelegging av aktivitetshjelpemidler til tross for at rammen for personer over 26 år er brukt opp for 2018

RAM-MS studien ønsker flere kandidater

Nyheter   •   aug 30, 2018 11:07 CEST

Prosjektet har som formål å undersøke om det er forskjell i behandlingseffekt, sikkerhet og kostnad mellom autolog stamcelletransplantasjon og beste godkjente MS medikament (alemtuzumab). Til nå er 14 pasienter screenet i studien, hvorav 10 pasienter er inkludert og randomisert (tilfeldig valgt) til en av behandlingsformene. Studien trenger flere kandidater - kjenner du noen som er aktuell?

Illustrasjonsfilm om prosessen rundt anskaffelse av aktivitetshjelpemidler

Pressemeldinger   •   mai 19, 2017 07:30 CEST

Filmen har til hensikt å vise prosessen rundt anskaffelse av aktivitetshjelpemidler klar.

Film - Teknikkens muliggjører!

Pressemeldinger   •   feb 10, 2017 15:02 CET

Et tilsagn på 100.000 kroner fra Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge i slutten av 2015, gav Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) muligheten til å gå i gang med en etterlengtet film om betydningen av og fremgangsmåten for å kunne anskaffe seg aktivitetshjelpemidler.

Presseinvitasjon: Nasjonal UTErehabiliteringskonferanse i Valnesfjord

Pressemeldinger   •   aug 31, 2018 15:05 CEST

13.-14.september arrangeres den andre Nasjonale UTErahabiliteringskonferansen i sitt slag. Pressen er velkommen til å delta under konferansen.

"Delta 2022" inn i sitt siste år som prosjekt

Nyheter   •   aug 31, 2018 14:51 CEST

​"Delta 2022" går i 2019 inn i sitt siste år som prosjekt. Prosjektet er et samarbeid mellom Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS), Beitostølen helsesportssenter (BHSS), Rød Kors Haugland Rehabiliteringssenter (RKHR) og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Kontaktpersoner 29 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Direktør
 • Elgfkevi-Mggarzdiabh.Bmbunggk@bevhmisseb.nznorc
 • 75 60 25 11
 • 928 93 896
Direktør

 • Pressekontakt
 • Fagkonsulent Marked
 • Valnesfjord Helsesportssenter
 • liyzneni.begerwwglipi@vavhcfssuh.nhiouk
 • 75 60 25 17
 • 934 23 514
Nyhetsrom, nettside, sosiale medier og div. promotering

Om Valnesfjord Helsesportssenter

Aktivitet, mestring og deltakelse

Valnesfjord Helsesportssenter er en ideell og non-profitt stiftelse som har levert tjenester innen spesialisert habilitering og rehabilitering helt siden 1982. Vårt hovedvirkemiddel er tilpasset fysisk aktivitet og friluftsliv. Særlig spesielt er vårt tilbud om bruk av rideterapi, samt vår kompetanse innen aktivitetshjelpemidler. Årlig får om lag 900 personer med medfødt eller ervervede funksjonsnedsettelser tilbud om ulike typer opphold hos oss.

Valnesfjord Helsesportssenter er en av fire "spesielle helseinstitusjoner" i Norge, som alle ansees å ha et særegent tilbud som gjør at de har landsdekkende funksjon. Det betales ikke egenandel ved opphold på VHSS. Valnesfjord Helsesportssenter består av hovedinstitusjonen med 72 døgnplasser, samt pasienthotellet Seljeås med 20 rom.

Adresse

 • Valnesfjord Helsesportssenter
 • Østerkløftveien 249
 • 8215 Valnesfjord
 • Norge