Skip to main content

Aktivitetsglede og kostbalanse - en prøveordning for utviklingshemmede med overvekt

Nyhet   •   aug 31, 2017 13:05 CEST

De senere årene har stadig flere pasienter med utviklingshemming og overvekt blitt søkt inn til ordinære overvektsopphold som vi tilbyr her ved VHSS. Erfaringsmessig har vi sett at disse oppholdene på flere plan ikke er godt nok tilpasset denne pasientgruppen. Det var derfor nødvendig å tenke nytt.

For at oppholdene skulle være hensiktsmessige var det nødvendig å utvikle et eget opplegg som innebar andre strategier for både undervisning og fysiske aktivitet.

Det skulle i utgangspunktet være fire opphold til sammen over en periode på halvannet år for personer med overvekt og lett til moderat utviklingshemming. På lik linje med de ordinære overvektsoppholdene skulle pasientene utarbeide mål for hver mellomperiode. De skulle også sende inn et tilbakemeldingsskjema til oss for å si litt om hvordan det gikk og om de kom til neste opphold.

For at oppholdene skulle tjene sin hensikt var det avgjørende at pasienten hadde med ledsager. De fleste pasientene har/hadde behov for assistanse for å greie å forholde seg til timeplanen; hvor skal vi, hva skal vi gjøre der, når skal vi møte opp og hvilke klær som er hensiktsmessige i forhold aktivitet og vær.

Viktigst likevel var den rollen ledsager har for overføring av kunnskap og erfaringer til pasientens hjemmesituasjon. De to første oppholdene var det derfor satt av tid til fem ledsagermøter ledet av personale hos oss. Ledsagerne utvekslet selvsagt også verdifull erfaring og likemannsarbeid i tiden utenom organisert opplegg.

I forkant av prøveperioden gjorde vi litteratursøk for å om mulig finne noen som hadde gjort noe lignende tidligere. Det nærmeste vi kom, var et prosjekt i habiliteringstjenesten for voksne i Helse Bergen: "Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt". Prosjektleder og spesialergoterapeut Olaug Lillehammer Laukeland hadde utarbeidet en god rapport fra dette prosjektet, denne var et verdifullt bidrag til vår planleggingsfase.

Laukeland var dessuten en av bidragsyterne på fagdagen vi arrangerte under det andre reoppholdet. Der presenterte hun prosjektet, delte av sin erfaring omkring tematikken og stilte viktige spørsmål omkring hva som skjer og ikke skjer ute i kommunene, i omsorgsboligene og i ulike institusjoner.

I skrivende stund er pasientene inne i sin siste mellomperiode og skal inn til det siste oppholdet i september/oktober 2017. Arbeidet med rapporten fra prosjektet er i gang og planlegges sluttført i løpet av høsten.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Personvernerklæring</a>.