Skip to main content

Bli med på forskningsprosjekt!

Nyhet   •   okt 21, 2016 14:12 CEST

Aktivitet, mestring og deltakelse gjennom å ta ibruk aktivitetshjelpemidler.

Kanskje du er aktuell eller kanskje du kjenner noen som er aktuell for å ta del i et forskningsprosjekt om aktivitetshjelpemidler? Som en del av forskningsprosjektet "Aktivitetshjelpemidler, kunnskap og deltakelse" ønsker vi å få vite mer om barn, unge og foresatte sine erfaringer med aktivitetshjelpmidler for økt deltakelse i fritidsaktiviteter.

Forskningsprosjektet er et doktorgradsarbeid som omhandler betydningen av kunnskap og kompetanse om aktivitetshjelpemidler blant fagpersoner og brukere, og hvordan slik kunnskap kan bidra til økt sosial deltakelse.

Målsetting for doktorgradsarbeidet

1. Å frembringe kunnskap om hvordan aktivitetshjelpemidler kan gjøres til et mer effektivt virkemiddel for å oppnå mer deltakelse i en aktiv fritid for barn og unge med funksjonsnedsettelser (til og med 30 år).

2. Fokusere på hva slags kunnskap ulike aktører har om aktivitetshjelpemidler og hvordan denne forstås og omsettes til praktisk bruk av aktivitetshjelpemidler.

Det er et stort behov for dokumentasjon av hvilke erfaringer brukere, ledsagere, familier, fagpersoner og andre aktører har knyttet til kjennskap, bruk, tilgang og oppfølging på området aktivitetshjelpemidler. Ved å studere kunnskapen og erfaringene kan vi også få bedre mulighet for å videreutvikle aktivitetshjelpemidler som ordning.

For å nå målsettingen ønsker vi å intervjue barn, ungdommer og foresatte om deres opplevelser og erfaringer med aktivitetshjelpemidler, og betydningen aktivitetshjelpemidlene har for aktivitet og deltakelse i fritid, skole og/eller jobb.


Er du interessert i å melde deg som informant og ønsker nærmere informasjon om doktorgradsprosjektet kan du gå inn her:

Barn og foresatte: https://easyfact.no/reply/uifapbwgbz

De mellom 18 og 30 år: https://easyfact.no/reply/cqxzpetrln

Eller ta kontakt med: Svein Bergem, PhD-stipendiat

Tlf: 75 60 25 94 / 977 70 409

Epost: svein.bergem@vhss.no


PhD-stipendiatet er tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser og Nord universitet. Doktorgradsprosjektet finansieres av Stiftelsen Sophies Minde.

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy