Skip to main content

Helse Nord HRF har inngått avtale med VHSS om kortvarige mestringsopphold

Nyhet   •   mar 19, 2018 10:20 CET

Tilbudet er en del av omleggingen av "Raskere tilbake" ordningen.

Målgruppe for tilbudet
Målgruppen er personer som er i fare for å bli og/eller er sykemeldt, eller er hindret i å komme i arbeid/ utdanning pga. muskel-/skjelettplager. Sammenlignet med pasienter som henvises til lengre rehabiliteringsopphold (2-4 uker) vil pasientgruppen for denne ytelsen ofte være tidligere i sykmeldingsfasen og/eller at problemstillingene er mindre komplekse. Ressurser og motivasjon hos pasientene er en viktig faktor.


Tilbudets innhold

Korte intervensjoner organisert i grupper, 5 dager/døgn. Innholdet baseres på relevante nasjonale faglige retningslinjer. Samarbeid som NAV, fastlege og eventuelt arbeidsgiver er sentralt. Det skal være kort ventetid på tilbudet, maks 4 uker.


Tverrfaglig bemanning

Personellgrupper er lege med relevant spesialitet (allmennmedisin eller spesialist i fysikalsk og rehabiliteringsmedisin), fysioterapeut, ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier eller psykolog, og sosionom eller tilsvarende.


Henvisninger

Henvisning kan skje fra fastlege eller andre med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten, og sendes til Regional vurderingsenhet for rehabilitering (RVE).

Henvisningsrutiner

Henvisningen merkes «Helse og arbeid»
Elektronisk henvisning sendes: Rehabilitering, Regional Vurderingsenhet, Universitetssykehuset i Nord-Norge
Henvisning post: Regional Vurderingsenhet, Boks 11, 9038 Tromsø

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.