Skip to main content

Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget

Nyhet   •   mar 29, 2019 09:42 CET

I henhold til Lov om spesialisthelsetjenester er det etablert Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg ved Valnesfjord Helsesportssenter.

Utvalget er et uavhengig og rådgivende organ for direktøren, og som uten hinder av taushetsplikt kan kreve opplysninger som er nødvendige for utførelsen av dets arbeid. Utvalget oppnevnes for 2 år, og er sammensatt av representanter fra brukerorganisasjoner, ansatte og ledere ved VHSS.

Representantene fra VHSS er valgt på bakgrunn av funksjon/stilling og sitter i utvalget så lenge de innehar funksjonen/stillingen. Per i dag består utvalget av en brukerrepresentant fra FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) og en brukerrepresentant fra SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner). Fra VHSS er medisinskfaglig rådgiver, avdelingsleder for Habilitering barn og unge, avdelingsleder Medisinsk service, samt hovedvernombud representert.

Kvalitetsutvalget er et rådgivende organ til direktøren, og direktøren holdes orientert om arbeidet.

Oppgaver og ansvar tilknyttet utvalget er definert i kvalitetssystemet.


Brukerrepresentantene i Kvalitets- og sikkerhetsutvalget

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.