Skip to main content

Møt VHSS sitt Brukerutvalg

Nyhet   •   mar 29, 2019 09:25 CET

Foran fra venstre: Gunnar Olsen og Mildrid Pedersen. Bak fra venstre: Heidi Olsen, Tove Risbøl Hansen, Merete Krohn og Chris-Arne Olsen. Ikke til stede da bildet ble tatt: Nikolai Raabye Haugen og Sarah Isabel Dahl.

Brukerutvalget har relevant erfaring som pasient eller pårørende innenfor fagfelt hvor VHSS har et tilbud. Nå kan du få bli bedre kjent med representantene.

Brukerutvalgets formål er å arbeide for gode, likeverdige og kunnskapsbaserte helsetjenester og pasientforløp uavhengig av kjønn, alder, etnisk opprinnelse, bosted, diagnose, sosial status og funksjonshemming. De skal bidra til at rehabiliteringstilbudet ved VHSS tilpasses på individ- og gruppenivå. Det er brukerorganisasjonene selv som innstiller kandidater til brukerutvalget, videre beslutter styret ved VHSS en endelig sammensetning.

Merete Krohn (leder)
Jeg er født og oppvokst i Molde. Etter studier i Molde og Kristiansand flyttet jeg i august 1985 til Karlsøy kommune. Det skulle være for tre år, men møte med en kjekk kar endret planene. Har bodd i Tromsø siden 1987. Jobber i Avinor.

Jeg representerer SAFO, Norges Handikap forbund. Er også medlem i Landsforeningen for ryggmargskadde (LARS).

Ble ryggmargskadd etter en arbeidsulykke i 1998. Har en inkomplett skade, og er nå gående med rullestol til avlastning. Min første gå tur ut i naturen etter ulykken gikk jeg under et opphold på Valnesfjord Helsesportssenter. Av egen erfaring vet jeg hvor viktig det er å få god oppfølging, trening og riktige hjelpemidler til rett tid. Livet etter skade eller sykdom kan være et kaos både for en selv og familien. Kyndig veiledning er viktig, men det er også helt nødvendig å ta styring i eget liv. Jeg har gått veien med fullstendig kaos og håpløshet, tøff trening/rehabilitering med kyndig hjelp og egen trening. Den erfaringen jeg har gjort meg i løpet av disse årene mener jeg er viktig å ta med som brukerrepresentant i Brukerutvalget.

Jeg er også svært opptatt av den diskrimineringen mennesker med funksjonsnedsettelse utsettes for i samfunnet. Holdninger og fysiske barrierer skal ikke hindre noen i å leve et fullverdig liv ut fra egne interesser og forutsetninger.

Chris-Arne Olsen (nestleder)
Hei! Jeg kommer fra Tromsø og representerer SAFO og Norges Handikapforbund.

Det skal være enkelt og greit i forhold til opphold! Brukerutvalget har som oppgave å påvirke til dette.
Det vil si at vi bruker mye av tiden til å sjekke ut forholdene på senteret. Er det enkelt i forhold til søknadsprosessen? Er det enkelt i forhold til selve oppholdet? Og er det og enkelt å kunne følge opp hjemme etter oppholdet.

Møtene avholdes på senteret, slik at vi kan komme i kontakt med og prate med de som er på opphold om hva er bra og hva som kunne vært gjort bedre.

Nikolai Raabye Haugen (medlem)
Mitt navn er Nikolai Raabye Haugen, 23 år, og kommer fra Andenes. Jeg representerer Unge Funksjonshemmede, der jeg sitter som nestleder.

Jeg er stor fan av likeperson, og det er spesielt å se det samholdet man har under og etter et opphold på VHSS. Her kan man knytte bånd med personer (inkl. ansatte), som vet nøyaktig hva du har vært igjennom, og hva som skal til for at man kan få en bedre hverdag. Man får veldig gode venner som man kan stole på og lytte til, og ikke minst dele sin erfaringer med.

Mildrid Pedersen (medlem)
Hei! Koselig å være tilbake på sentret. Noen ord om meg. Opprinnelig kommer jeg fra Grunnfjord på Ringvassøya, men de siste 50 årene har jeg bodd på Bardufoss.

I denne sammenheng representerer jeg Norges Astma og allergiforbund, men har også bakgrunn fra Norsk Revmatikerforbund, på alle nivå i organisasjonen.

Jeg har i mange år engasjert meg i opplæring og bedring av kronikernes behandlings og treningstilbud.
Dette er noe som jeg vil videre føre i arbeidet i BU. Ser det som viktig at BU lytter til brukerne, både de på sentret og de som ønsker å søke seg hit.
Sentret er til for brukerne og at de får et best mulig tilrettelagt tilbud under oppholdet.

Sarah Isabel Corneliussen Dahl (medlem)
Jeg kommer fra Steigen, men jeg bor i Bodø. Jeg representerer Unge Funksjonshemmede.

Jeg sitter i brukerutvalget fordi jeg vil arbeide for at pasientene på VHSS skal ha det så bra som mulig når de er på opphold der. Jeg er også interessert i å lære mer om VHSS, hvilke rehabiliteringer som finnes og hvordan senteret drives.

Tove Risbøl Hansen (medlem)
Jjeg heter Tove Risbøl Hansen og bor i Valnesfjord. Jeg jobber som lærer på ungdomsskolen i bygda. Jeg har i mange år vært engasjert i ADHD-Norge. Der har jeg vært med i styret både i fylkeslaget og på nasjonalt plan. Jeg har også i mange år vært likeperson i samme organisasjon.

To ganger vært jeg vært på opphold på Helsesportssenteret sammen med vår sønn, som har Adhd. De oppholdene betydde mye både for han og meg. Vi opplevde oss sett og konkret hjulpet videre i forhold til våre utfordringer.

Som brukerrepresentant ønsker jeg å være med på å utvikle organisasjonen slik at vi kan nå ut til flere og møte behov som pasientene har. Jeg håper å kunne være en talsperson for brukerne. Jeg er særlig opptatt av tilbudene til barn og ungdommer med ulike utfordringer.

Heidi Olsen (1.vara)
Jeg heter Heidi Olsen og er 56 år. Jeg kommer fra vakre Vesterålen, nærmere bestemt Hadseløya. Jeg er Barnevernpedagog, har jobbet med barn/ungdom siden tidlig -80 tallet, jobbet mange år på institusjon og i Barneverntjenesten. Flyttet nordover i -93 med min 1 årige sønn. Jobbet i Forsterhjemstjenesten i Nordland til jeg ble syk i tidlig 2000 tallet. Etter jeg ble Nyretransplantert tok jeg PraktiskPedagogiskUtdanning. Underviser litt som vikar, og er eksamensvakt, med har ikke helse til faste, lange avtaler. Jeg tilhører Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke. Der er jeg Fylkesstudieleder og bruker mye tid på dette arbeidet. Jeg kjører 4 kurs i året sammen med administrasjonen i LHL, kurs for nye tillitsvalgte. Jeg opplever det både givende og meningsfylt å delte i frivillig arbeid.

Jeg håper å kunne bidra i Brukerutvalget med min faglige kompetanse og med egne erfaringer fra mine opphold ved Valnesfjord. Jeg har ikke alltid vært enig med mine veiledere på Valnesfjord, og jeg håper det er høyt under taket, slik at man kan få fruktbare diskusjoner i utvalget. Min intensjon er å jobber for pasientene og for fortsatt he ett bra tilbud i Nord-Norge.

Gunnar Olsen (2.vara)
Litt om meg selv. Bor i Bodø. Sitter i styret for safo Nord som nestleder. Har hatt mange år som leder for Landsforeningen for Polioskadde i Nordland. Har også 4 år i hovedstyret i LFPS sentralt. Sitter nå som nestleder i NHF NN og har vært med i styret i mange år. Sitter i tillegg som vara i kommunalt råd for funksjonshemmede i Bodø.

Brukermedvirkning
VHSS legger vekt på at pasienter og pårørendes synspunkt skal bli hørt når vårt tilbud diskuteres. For å ivareta dette på systemnivå, har vi bruker- og/eller pårørenderepresentanter også med i andre utvalg og styrer. Eksempelvis i organisasjonsstyret, i kvalitets- og pasientrettighetsutvalget, samt i diverse andre prosjektledelse osv.

Du kan lese mer om organisasjonen på http://www.vhss.no/organisasjon/category860.html

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.