Skip to main content

Nytt studie for alle som jobber innenfor oppvekst, kultur, helse og omsorg.

Nyhet   •   sep 18, 2018 11:33 CEST

Nordland fylkeskommune tilbyr i samarbeid med KS Nordland, Senter for omsorgsforskning sør, Universitetet i Sørøst-Norge og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, et nytt studie som retter seg mot alle som jobber innenfor oppvekst, kultur, helse og omsorg.

Studiet har blitt til som et samarbeidsprosjekt for å følge opp;

  • Regjeringen og Frivillighet Norge sin satsning rundt Frivillighetserklæringen
  • KS sin satsning Helt innafor
  • Helsedirektoratet sine satsninger Fritid for alle og Leve hele livet
  • Regional folkehelseplan Nordland 2018-2025

Kultur, fritid og aktiv omsorg
Studiet gir økt forståelse for ulike sider ved samspillet mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. Du får teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter om hvordan en kan tilrettelegge for aktivitet i samhandling mellom frivillig og offentlig sektor med utgangspunkt i brukerens behov, forutsetninger og ønsker. Studiet gir 15 studiepoeng. De som ikke ønsker dette får kursbevis.

Målet er å styrke, effektivisere og videreutvikle kommunenes støttekontakttjeneste og tilrettelegging av aktiviteter, fritid og kultur overfor enkeltpersoner gjennom tilbud innenfor oppvekst, kultur, helse og omsorg i Nordland.

Målgruppen
Ansatte som arbeider innenfor oppvekst, kultur, helse og omsorg i kommuner, spesialisthelsetjenesten og frivillig sektor, samt frivillige representanter fra de kommunale rådene for likestilling av funksjonshemmede, eldreråd, brukerorganisasjoner og frivillig sektor. Det gjøres mye godt arbeid lokalt og nasjonalt for å inkludere i sosiale fellesskap og aktiviteter, men det gjenstår fortsatt mye før det er en reell mulighet for deltakelse for alle.

Studiesteder
Bodø, Mosjøen, Narvik, Svolær og Stokmarknes.
Målet er i løpet av de neste årene å tilby studiet i alle landets regioner.

Søknadsfrist
1. oktober 2018

Mer informasjon om studiet, kontaktinformasjon og søknadskjema finner du på:
http://www.aktivung.no/studietilbudet-kultur-fritid-og-aktiv-omsorg-i-nordland.455298.no.html

Ansvarlige
Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser som har ansvaret for å følge opp knutepunktet Fritid for alle nasjonalt, har ansvar for å koordinere og lede arbeidet regionalt i nært samarbeid med Nordland fylkeskommune, KS Nordland, Senter for omsorgsforskning, sør og Universitetet i Sørøst-Norge. Våre samarbeidspartnere er Helse Nord, Frivillighet Norge og Unge funksjonshemmede.

Fylkesmannen i Nordland har gitt støtte til prosjektet. Kostnadene for å delta på studiet er derfor lave.

Spørsmål kan rettes til
Anders Midtsundstad
Seniorrådgiver og prosjektleder
Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser | Knutepunktet Fritid for alle
Mob: +47 90 13 07 97 | e-post: anders.midtsundstad@vhss.no
aktivung.no
| fritidforalle.no | fritidmedbistand.no I aktivesammen.no

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.