Skip to main content

Renoveringsaktivitet på VHSS

Nyhet   •   okt 21, 2016 11:19 CEST

Det foregår mye renovering og anleggsarbeid i og rundt VHSS denne høsten. Etter mange og lange forprosjekter er vi nå kommet i gang med noen av dem. Her er det snakk om både uteområder og enøk - for ikke å snakke om et sterkt etterlengtet vedlikehold av bygningsmasse.

Opparbeidelse av nytt areal på plenen for lekeplass
For å få en stabil fylling må vi vente til det blir barfrost for å opparbeide planlagt areal. Det er gravd grøfter på plenen foran rundkjøringen for å drenere ut vannet slik at området blir tørrere.

Parkeringsplassen
Det er et uttalt ønske fra behandlingspersonell om å flytte all parkering rundt hovedbygget slik at dette arealet frigis til aktivitet, bl.a i forbindelse med sykkelopplæring. På sikt er det planlagt å bygge nye garasjer på den nye parkeringsplassen slik at mesteparten av det utstyret teknisk disponerer i dag flyttes nedenfor brua. Dette vil også kunne frigi kapasitet for lagring av aktivitetsutstyr. Fyllingen er ferdig, men må ligge i ro/få "satt seg" frem til sommeren før vi tenker asfaltering her. Det gjøres en vurdering om vi skal samle all parkering på den nye parkeringsplassen allerede nå - også pasientparkering. Det skal monteres lys som vil dekke hele parkeringsplassen.

Det er opparbeidet er trasé inn til lysløypa i bakkant av parkeringsplassen. Besøkende som vil bruke lysløypa vil i fremtiden kunne parkere nedenfor brua. Dette vil bli skiltet.

Bassenggarderober og dusjer
Målsettingen med dette arbeidet er å oppgradere begge dusj og garderober for svømmehallen til dagens standard. Arbeidet med herregarderoben startet 14. september og vil være ferdig i uke 45. Arbeidet i damegarderoben starter 27. februar 2017. Det vil bli nye fliser på vegg/gulv og vannbåren varme. Nye dusjbatterier, toaletter, vasker, dører, lyspunkter og himling. Samtidig vil vi kunne ivareta legionellaspyling på en bedre måte.

Rehabilitering av bygningsmassen ved VHSS
Målet for prosjektet er å rehabilitere hele bygningsmassen til såkalt "passiv hus" med et perspektiv på lengre enn 30 år. Bygningsmassen oppgraderes til dagens standard, krav til energiøkonomisering samt krav til miljø og universell utforming ivaretas.

Hva skal gjøres? Etterisolere yttervegger og tak. Nytt taktekke. Nye ventilasjonsaggregat. Full renovering innvendig av pasientrom og fellesareal. Nye vinduer i hele bygget. Bytte himling i korridor og fellesareal. Nye armaturer i alle rom og fellesareal. Skifte av vegg/gulv i alle rom inkl fellesareal. Nye bad/wc i alle dubletter, samt vurdere arealutnyttelse

Arbeidet med tak bygg B og D er godt i gang og vil være ferdig til jul. All takstein og lekter fjernes, etterisolering med 20 cm, ny taktro og nytt yttertak.Det ble gitt klarsignal for å starte opp med yttervegger bygg B i styremøte 04. oktober. Skifer fjernes på utvendig vegg, nye vinduer og ny kledning monteres utvendig. Oppstart og sluttdato er ikke avklart. Montering av nye ventilasjonsaggregater for bygg B og D vil starte i uke 42. Aggregatene vil sikre bedre luft i alle beboelsesrom bygg B, storstua, møterom 1 og 2, samt møterommet Fridalen og alle kontor i lavfløyen. Alle disse rommene er i dag dekket av kun ett aggregat.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy