Skip to main content

Vel gjennomført konferanse om bruk av natur i rehabililtering

Nyhet   •   sep 24, 2018 16:00 CEST

Målet med rehabilitering er å oppnå økt funksjon og mestring, samt deltakelse sosialt og i samfunnet. Hvordan kan i så måte naturen brukes i rehabiliteringsfaget? Naturens mangfoldige påvirkningsdimensjoner på oss som mennesker kom tydelig frem under den nasjonale uterehabiliteringskonferansen, som ble arrangert på Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) 

I et samarbeid med Sørlandets sykehus avd. Kongsgård og Sørlandets rehabiliteringssenter, Sunnaas sykehus og Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter arrangerte VHSS en meget vellykket konferanse med ca. 100 deltakere fra hele landet. Deltakerne bestod først og fremst av fagpersonell som er opptatt av å bruke naturen i rehabiliteringen.

På VHSS skjer det mye bra
Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland, åpnet konferansen. Han gav uttrykk for å være imponert over hva VHSS får til og mente at senteret må bli flinkere til å snakke høyere om det de driver med – «…for her oppe skjer det mye bra», sa Vorland.

Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland, åpnet konferansen.

Den kognitive diamanten i uterehabilitering
Et av de mest populære foredragene under konferansen var nok «Den kognitive diamanten i uterehabilitering» av Eirik Fismen. Fismen er spesialist i fysikalskmedisin og rehabilitering. Han har arbeidserfaring fra Sunnaas Sykehus og Beitostølen Helsesportssenter, men har de siste 25 årene vært ansatt som overlege ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter. Fismen sa mange kloke ord og ord til ettertanke. – «Vi bør ikke motivere våre pasienter, men legge forholdene til rette for at de kan motivere seg selv.» I tillegg til sin legeutdanning, har Fismen videreutdanning innen psykoedukasjon, kognitiv- og metakognitiv terapi. «Vi må bli kjent med pasientene!» Han påpekte videre at selvsagt skal vi jobbe med det kliniske, «men skal vi kunne gjøre en god jobb kan vi umulig se bort fra en persons verdisyn, holdning, mening og tanke.»

Et av de mest populære foredragene under konferansen var nok «Den kognitive diamanten i uterehabilitering» av Eirik Fismen

4 tilnærminger til naturen
Den bevisste bruk av naturen i rehabiliteringen, knyttes tradisjonelt sett til det kroppslige og fysiske, og til en viss grad til det kunnskapsbaserte. –"De delene som ikke er like enkle å måle, står dessverre ofte i fare for å bli glemt: den estetiske/poetiske og den følelsesmessige/åndelige påvirkningen». Dette sa Annette Bischoff, som er instituttleder og forsker ved Institutt for idretts- og friluftsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har jobbet med friluftsfag siden 1993 og undervist i friluftspedagogikk, friluftsliv, kultur og samfunn i tillegg til de praktiske undervisningsformene knyttet til kyst, vann, vassdrag, fjell og skog. Hun kunne også opplyse om at Universitetet i Sørøst-Norge starter denne høsten et studium i uterehabilitering, noe som er nytt i Norge.

Annette Bischoff, instituttleder og forsker ved Institutt for idretts- og friluftsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Naturen som "fri-rom"
Brukere beskriver uterehabilitering som en fri-rom, hvor en får mulighet til å slippe vekk/ta en pause fra de vanskelige tingene. Et rom der man møter seg selv – hvor tid til refleksjon og perspektiv skapes. Dette var noe alle de som delte av sine private erfaringer på konferansen trakk frem. Alle de positive naturopplevelsene har for dem vært viktigst. Den fysiske og funksjonelle treningen har de bare «fått med på kjøpet».

Merete Kvamme Fabritius fra Nordlandsforskning, var en av deltakerne på konferansen. – «Noe av det siste som ble drøftet var jo dette med å «glemme seg selv». Når jeg fikk tenkt meg litt om så lurer jeg på om ikke det heller nesten er motsatt. I kontakt med naturen (i uterehabilitering) så vokser vi frem nettopp som den vi egentlig er. Man blir litt fri fra alt det som tynger, og får kontakt med seg selv. Det må jo være en god begrunnelse for mer satsing på uterehabilitering!»

VHSS takker
Det ligger mye arbeid bak gjennomføringen av en vellykket konferanse, men med et stort engasjement og gode bidragsytere ligger forholdene tilrette for å lykkes.

- "Påmelding og praktisk organisering av de to dagene var super, fantastisk mat, fine pauser med mat, artig å overnatte i lavo med bål på kvelden. Ble kjent med flere nye folk/institusjoner." Dette er oppsummeringen fraTove Bjørnstrøm, ergoterapeut fra Bodø kommune. 

VHSS takker både deltakerne, pasienter og ansatte på senteret, men ikke minst de som også gav økonomisk bidrag til konferansen: Fauske kommune, Lions Fauske, Bodinspeiderne, Salten Aqua, Skogholt Gartneri og Valnesfjord Gulrot v/Geir Henriksen. – «Uten bidrag fra disse hadde vi ikke kunnet gjennomføre konferansen», forteller Hanne Jakobsen, leder for Fagutvikling ved VHSS.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.