Skip to main content

Film - Teknikkens muliggjører!

Pressemelding   •   feb 10, 2017 15:02 CET

For Jens-Willy betyr det mye for farsrollen at han kan dra på skitur med guttungen! Foto:Christin Løken/Balder Film AS

Betydningen av aktivitetshjelpemidler er enorm for enkeltmennesker og deres mulighet for deltakelse på fritidsarenaen med sine venner, familie og samfunnet for øvrig. Et tilsagn på 100.000 kroner fra Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge i slutten av 2015, gav Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) muligheten til å gå i gang med en etterlengtet film om betydningen av og fremgangsmåten for å kunne anskaffe seg aktivitetshjelpemidler.

- Jeg har aldri tidligere skrevet en slik søknad og hadde ikke de store forhåpningene om at vi skulle få penger, sier Line Bergli (Fagkonsulent Marked på VHSS).

Skole og fritid er viktige arenaer for barn og unges mulighet til å utvikle sosiale nettverk og sosial kompetanse. Flere undersøkelser viser samtidig at personer med funksjonsnedsettelse generelt har et lavt aktivitetsnivå på fritiden. Tilpasning og utprøving av aktivitetshjelpemidler har vært en sentral del av tilbudet til pasienter ved VHSS.

De som ikke kan nyttiggjøre seg av ordinært aktivitetsutstyr i aktivitet og trening, blir introdusert for aktivitetshjelpemidler, og VHSS har siden 2007 hatt egne opphold for tilpasning og utprøving av dette.

Erfaring:

Utgangspunktet var et ønske om at VHSS, i samarbeid med idretten (Norges Idrettsforbund og Nordland Idrettskrets), friluftsorganisasjonene (Forum for Natur og Friluftsliv Nordland) og NAV Nordland Hjelpemiddelsentral, kunne bidra til å spre denne kunnskapen ytterligere, slik at flere personer med funksjonsnedsettelse får sjansen til å være aktive og deltakende. Hensikten har vært å belyse på hvilke måter aktivitetshjelpemidler kan være et viktig bidrag for å oppnå økt fysisk aktivitet og deltakelse.

En viktig del av denne tilretteleggingen omhandler kunnskap om hva som finnes og hvilke muligheter det enkelte aktivitetshjelpemiddel gir. Det finnes en hel rekke aktivitetshjelpemidler – noe er prisforhandlet hos NAV – mye ikke.

Våre erfaringer tilsier at kompetansen på denne type utstyr er svært begrenset og mangelfull. De ulike hjelpemidlene er ofte lite kjent, de blir formidlet uten tilstrekkelig opplæring og opplæringen knyttes i for liten grad til de miljøene de skal brukes i. - Aktivitetshjelpemidler skal ikke være et mål i seg selv, men for personer med funksjonsnedsettelser vil riktig tilpasset utstyr være av avgjørende betydning for å oppleve mestring i hverdagen.

For å realisere prosjektet søkte vi Sparebankstiftelsen SpareBank1 Nord-Norge om støtte fra sitt gavefond pålydende 100 000 kroner.

Mål, målgruppe og forventet resultat:

Prosjektet skal legge til rette for økt aktivitet og deltakelse for både barn, unge, voksne og eldre med funksjonsnedsettelse gjennom økt kunnskap om hva som finnes og hvordan man bør gå frem. Et overordnet mål er å skape trivsel og mestring i hverdagen hos den enkelte med funksjonsnedsettelse. For flere personer vil dette være avgjørende kunnskap for å kunne delta i aktiviteter utendørs.

Beskrivelse og gjennomføring:

Det produseres to filmer – en som viser betydningen av aktivitetshjelpemidler og en som viser fremgangsmåten og søknadsprosessen. Den første filmen står nå ferdig og er klar for publisering. Den andre filmen blir en illustrasjonsfilm. Denne skal stå ferdig ved utgangen av februar måned.

Gode samarbeidspartnere:

Det ble inngått samarbeidsavtale med NIF/NIK, FNF Nordland og NAV Nordland Hjelpemiddelsentral - en avtale som også gir disse samarbeidspartnerne rett til å bruke filmene i naturlige sammenhenger. I tillegg har Beitostølen Helsesportssenter vært med på å finansiere deler av prosjektet.

- Det har vært en fornøyelse å jobbe sammen med produksjonsselskapet Balder Film AS. De har vist en enorm interesse og lagt mye følelse i prosjektet, noe Bergli er meget takknemlig for.

- Ferdig produkt blir publisert både på hjemmeside, i nyhetsrom/-brev, FB og YouTube, samt distribueres til våre samarbeidspartnere, som vil gjøre det samme. Vi oppfordrer alle om å spre denne informasjonen, slik at den når den som vil ha nytte av dette, avslutter Bergli.

Valnesfjord Helsesportssenter er en privat, non-profitt og ideel stiftelse som har levert tjenester innen spesialisert habilitering og rehabilitering helt siden 1982. 

Senteret er en av fire "spesielle helseinstitusjoner" i Norge, som alle ansees å ha et særegent tilbud som gjør at de har landsdekkende funksjon. Det betales ikke egenandel ved opphold på VHSS. Her finnes ulike tilbud om opphold (intensiv trening, arbeidsrettet fokus og ulike temaopphold) for barn, unge, unge voksne og voksne.

VHSS har avtale med Helse Nord RHF og opphold ved VHSS er uten egenandel. Reise til og fra opphold etter avtale med Helse Nord RHF dekkes av Pasientreiser, og ledsager kan etter folketrygdloven § 9-13 søke om opplæringspenger under oppholdet.

Søknad om opphold fremmes av legespesialist, fastlege eller annet helsepersonell, og skal sendes til Regional Vurderingsenhet i helseforetak hvor pasienten har bostedsadresse. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar