Vellykka storkontroll i Oslo

Pressemeldinger   •   jun 19, 2015 09:00 CEST

​2001 kjøretøy var innom kontrollplassen på Risløkka trafikkstasjon i går kveld. – En meget effektiv kontroll med et godt resultat, sier Fredrik Lillegård i Statens vegvesen. [19.06.2015]

Statsbudsjettet: Økt aktivitet i Region sør

Pressemeldinger   •   okt 10, 2013 10:30 CEST

Forslaget til statsbudsjett sikrer høy aktivitet innen vegsektoren.

ISO-sertifisert trafikk

Pressemeldinger   •   okt 10, 2013 08:10 CEST

En norsk standard skal bidra til at Norge kommer videre i arbeidet med visjonen om ingen drepte og hardt skadde i vegtrafikken. Nå er standarden NS-ISO 39001 "Styringssystemer for trafikksikkerhet" lansert i samarbeid mellom Statens vegvesen og kvalitetssikringsorganisasjonen Standard Norge. [10.10.2013]

Menn utløser de alvorligste trafikkulykkene

Pressemeldinger   •   okt 09, 2013 07:00 CEST

46 personer ble drept på vegene på Østlandet i 2012. 8 av 10 dødsulykker ble utløst av menn. – Menn kjører oftere enn kvinner for fort, er oftere ruset og bruker sjeldnere bilbelte. Derfor er de i større grad enn kvinner årsak til de mest alvorlige trafikkulykkene. Det sier leder Magnus Larsson i Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe.

Rekordstor satsing på veger i Nord-Norge

Pressemeldinger   •   sep 23, 2013 08:00 CEST

Tunnelsikkerhet og utvikling av hele vegstrekninger og byområder blir satsingsområder for Statens vegvesen Region nord de neste fire årene. Det går fram av Statens vegvesens handlingsprogram for 2014-2017 som legges fram for fylkeskommunene i dag.

Stor tunnelsatsing i vest

Pressemeldinger   •   sep 23, 2013 07:00 CEST

Statens vegvesen Region vest får 850 millionar kroner meir til tunneloppgraderingar dei neste fire åra enn det som var tiltenkt i Nasjonal transportplan (NTP). I dag blir etaten sitt handlingsprogram for perioden 2014-2017 sendt over til fylkeskommunane for høyring.

Bilde & Video 9 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Vegvesenet

På veg for et bedre samfunn

Statens vegvesen er viktig for landets velferd og utvikling. Gjennom et nett av veger for alle typer trafikanter binder etaten Norge sammen.

God infrastruktur er nøkkelen til et aktivt liv for alle, til god byutvikling, spredt bosetting, næringsutvikling og velferd. Det vidstrakte vegnettet er med på å sikre denne tilgjengeligheten som er så viktig for livskvalitet, vekst og utviklingsmuligheter.

Adresse

  • Vegvesenet
  • Brynsengfaret 6A
  • 0667 Oslo
  • Norge