Skip to main content

Ulla Bjørndahl

Kontaktperson

  • klulla.epptnnrdith.bjejorgytrnoudahl@vel.owxsloyo.ukkogmmmddwlune.wnznrydcno
  • 93656063

Kontaktperson for rapporten: "Sex som kapital. Om unge som bytter sex: utforskning av seksualitet, sårbarhet, grenser og press. En kartlegging av kunnskap blant hjelpetiltak i Oslo".

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar