Aurland Ressursutvikling og Myrkdalen Fjellandsby slår seg sammen. Etablerer en av Norges største reiselivsaktører
Aurland Ressursutvikling og Myrkdalen Fjellandsby slår seg sammen. Etablerer en av Norges største reiselivsaktører

Pressemelding -

Etablerer en av Norges største reiselivsaktører

Aurland Ressursutvikling og Myrkdalen Fjellandsby slår seg sammen. Det fusjonerte selskapet blir en av Norges største reiselivsaktører, med en årlig omsetning på 1 milliard kroner for alle tilknyttede selskaper, 500 helårs- og deltidsansatte og mer enn 1,2 millioner gjester i året. Selskapet planlegger å vokse videre etter coronakrisen.

- Sammenslåingen er en perfekt kombinasjon, som det er jobbet med over lengre tid. Flåm er et av verdens mest populære reisemål, med Flåmsbana og vakre Nærøyfjorden som hovedattraksjoner. Flåm har flest besøkende i sommersesongen. Myrkdalen er en populær vinterdestinasjon, med en klar utviklingsstrategi innenfor det aktive helårssegmentet, sier Solrun Hjelleflat, konsernsjef i Aurland Ressursutvikling. Hjelleflat vil fortsette som konsernsjef i det fusjonerte selskapet.

Gjennom fusjonen etableres en nasjonal reiselivsaktør, med sterk regional forankring og mål om å være motor i en ytterligere industrialisering av reiselivet i Norge.

- En slik sterkere eierintegrasjon er helt naturlig for å bygge et solid selskap som står enda sterkere i et internasjonalt marked. Vi etablerer nå en tydelig, helårs reiselivsaktør, som lar turistene oppleve noe av det beste Norge kan by på; fjord og fjell, sommer og vinter, sier Egil Svoren, styreleder i Myrkdalen Fjellandsby AS og administrerende direktør i Schage Eiendom.

Schage Eiendom var en av initiativtakerne til etablering av Myrkdalen Fjellandsby AS på slutten av 1990-tallet, og har siden vært hovedeier og pådriver for over tre milliarder kroner i investeringer i hytter, hotell og infrastruktur.

Både Aurland Ressursutvikling AS og Myrkdalen Fjellandsby AS er hardt rammet av koronakrisen. Begge selskapene har måttet permittere de fleste ansatte grunnet umiddelbar inntektssvikt. Men med svært solide og langsiktige eiere har selskapet et sterkt fundament for å fortsette sin offensive satsing når unntakstilstanden er over.

-Vi skal være klare til å skyte fart når samfunnet normaliseres, og folk flest begynner å planlegge sine reiser igjen. Etter denne krisen tror vi Norge vil fremstå som et enda mer attraktivt reisemål. Da vil vi stille meget sterkt i kampen for å lokke til oss turistene, sier styreleder Sverre S. Tysland i Aurland Ressursutvikling.

Selskapet er etter fusjonen verdsatt til mellom 1,5 og 2 milliarder kroner. Eierstrukturen i Aurland Ressursutvikling vil etter sammenslåingen se slik ut: SIVA (36,5 %), Aurland Eige (30,8 %), Schage Eiendom (23,0 %) og Sogn Sparebank (9,7 %).

For mer informasjon kontakt:

Sverre S. Tysland - Styreleder i Aurland Ressursutvikling AS sty@kvale.no, tlf. 908 33 323

Egil Svoren - Styreleder i Myrkdalen Fjellandsby AS og adm. dir i Schage Eigedom es@schage.no, tlf. 900 95 075

Solrun Hjelleflat - Konsernsjef Aurland Ressursutvikling solrun@visitflam.com, tlf. 414 02 158

Kaia Finne - Adm. dir. i Myrkdalen Fjellandsby AS kaia.finne@myrkdalen.no, tlf. 480 66 092

Om Aurland Ressursutvikling
Aurland Ressursutvikling og tilknyttede selskap har mer enn 120 helårsansatte og om lag 250 sesongarbeidsplasser. Gjennom dotterselskap og deleigde selskap utviklar og driv selskapet reiseliv og reiselivsprodukt. Verksemda, som er lokalisert i Flåm i Aurland kommune, marknadsfører og sel reiseopplevingar i nasjonale og internasjonale marknader. Selskapet eier blant annet 50 % av selskapet som driv Flåmsbana og 50 % av The Fjords. Markedsføring og tilrettelegging skjer gjennom det heleide datterselskapet Flåm AS.

Om Myrkdalen Fjellandsby
Schage Eiendom var en av intiativtakerne til etablering av Myrkdalen Fjellandsby AS på slutten av 1990 tallet og har siden vært hovedeier. Siden den gang er det bygget ca 600 fritidsboliger, hotell, butikker, fire restauranter, to stolheiser og 6 skitrekk, som representerer totale investeringer på ca 3 miliarder. Myrkdalen omsetter for over 250 millioner kroner årlig hvorav mer enn halvparten fra eiendomsutvikling. Selskapet sysselsetter opp mot 200 personer og er største private arbeidsgiver i Voss Herad.

Om Schage Eiendom AS
Schage er et eiendomsselskap med bruttoverdier på NOK 9,0 mrd, og en VEK på NOK 5,5 mrd. Selskapet er involvert i utbygging og utvikling av større prosjekter innen kontor, handel, bolig og stedsutvikling i Norge. Selskapet har siden 1998 hatt datterselskapet Schage Reeal Estate i Vilnius i Litauen. Selskapet har vært hovedeier (80%) i Myrkdalen FjellandsbyI tillegg er selskapet deleier (24%) i kjøpesenterselskapet Scala Eiendom.

Schage Eiendom eies 50/50 av familiene Schage gjennom holdingselskapene Sollerud Holding AS og Beetle Invest AS. Selskapet har hovedkontor i Oslo.

Nøkkeltall

MNOK Aurland Ressursutvikling AS Myrkdalen Fjellandsby AS
Omsetning inkl. tilknyttede virksomheter 2019 660,0 325,0
Driftsinntekter 2019 231,0 315,0
Årsresultat 2019 32,0 18,5

Note: Tallene er foreløpige, og ikke reviderte. Tilknyttede virksomheter inkluderer bedrifter der selskapene har en større eierandel, men der omsetningen ikke er inkludert i morselskapet sitt regnskap.

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Solrun Hjelleflat

Solrun Hjelleflat

Pressekontakt Konsernsjef 41402158

Relatert materiale

Relaterte nyheter