Skip to main content

Skattemessige fallgruver og muligheter i statsbudsjettet for 2017

Blogginnlegg   •   okt 06, 2016 20:36 CEST

Den 6. oktober lanserte Regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2017. Sammen med dette ble også forslagene til endringer i skatte- og avgiftsordningen for neste år offentliggjort.

Mange av endringsforslagene følger av vårens skatteforlik i Stortinget. Det er viktig å være oppmerksom på at endringene åpner for både muligheter og fallgruver.

Selskapskatten går ned

Skatt på alminnelig inntekt som både selskaper og personer betaler, går ned med ett prosentpoeng fra 25 prosent til 24 prosent.

Regjeringen hevder at ca. 97 prosent av personlige skattytere vil få skattelettelser med den reduserte skattesatsen. For disse vil imidlertid størstedelen av skattelettelsen blir spist opp av en økning i trinnskatten. Dessuten reduseres verdien av rentefradraget med ett prosentpoeng. Selv om den marginale skattesatsen går noe ned, er det derfor ikke så sikkert at dette gir skattelettelse målt i kroner.

Aksjeparekonto

Advokat og partner Martin Wikborg i Visma Advokater mener det blir spennende å se effekten av innføring av en ny aksjeparekonto-ordning. Ordningen innebærer at privatpersoner kan kjøpe og selge aksjer gjennom en aksjeparekonto uten at det utløser skatt. Vanlig skatt utløses først når midler overføres fra kontoen til eieren. Ordningen vil innebære at mange personlige holdingsselskaper blir overflødige.

Utbytteskatt fra 2017 er en effektiv skatteskjerpelse

Som en følge av den reduserte skattesatsen som selskapene skal betaler, økes utbytteskatten. Den går fra 1. januar 2017 opp fra 28,75 % til 29,76 %. Regjeringen begrunner dette med at den samlede skattesatsen når man ser selskapet og aksjonæren under ett, skal være tilsvarende lik det den var før satsreduksjonen. Advokat Wikborg påpeker at dette i realiteten er en skatteskjerpelse på kort sikt. Inntekt som selskapet har opptjent i 2016 eller tidligere år blir nå gjenstand for en ekstraskatt på ett prosentpoeng. Han mener det er synd at det ikke er gitt overgangsregler, noe som enkelt kunne ha vært gjort ved at man utsatte ikrafttredelsen av utbytteskatteøkingen til for eksempel 1. juli 2017. Aksjonærene må nå vurdere om det skal tas ut ekstraordinært utbytte på tampen av 2016.

Lemping i formuesskatten

Regjeringen foreslår en moderat lemping i formuesskatten ved at det blant annet gis en rabatt på 10% ved formuesverdsettelsen av aksjer. Det er imidlertid en bakside av medaljen, og det er at eventuell gjeld også skal reduseres forholdsmessig etter samme ordning ved fastsettelsen av skattepliktig netto formue.

For en lett fordøyelig oversikt over de viktigste forslagene vises til vår blogg: Statsbudsjettet 2017

For spørsmål og ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 
Martin Vikborg, Advokat/Partner i Visma Advokater, martin.wikborg@visma.com, +47 982 06 242