Skip to main content

Widerøe dobler frekvensen mellom fjord og nord

Pressemelding   •   feb 02, 2017 08:00 CET

Fra sommerprogrammet som starter 26. mars dobler flyselskapet kapasiteten mellom fjord og nord og innfører én ekstra daglig rundtur, med unntak av lørdager, mellom Bergen og Tromsø. Fra midtsommerprogrammet vil ruten stoppe i Bodø på vei nordover og sørover alle ukedager.

  • Vi er svært glade for frekvensøkningen mellom Bergen og Tromsø. Vestlandet generelt og Bergen spesielt er viktig for mange næringer i Tromsøregionen. Fiskeri, havbruk, marin bioteknologi, reiseliv, olje og offshore samt forskning og utvikling er alle næringer der vi har et utstrakt samarbeid. Flere frekvenser vil gjøre dette samarbeidet enda enklere, sier Nils Kristian Sørheim Nilsen, Tromsø Næringsforening.
  • Cross-over av olje og gass, fornybar energi, sjømat og øvrig maritime næringer er blant de mest benyttede uttrykkene nå, forteller Atle Kvamme, Næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd. Som forteller at de to regionene møtes jevnlig for samarbeid. – Alle er vi enige om at det er havet vi skal leve av fremover. På en eller annen måte, avslutter han.

Den nye ruten er bedre tilpasset næringsrelaterte reiser og muliggjør dagsmøter i de to byene. Ruten er også tilpasset videreforbindelser til Finnmark og Widerøs destinasjoner i Sogn og Fjordane.

3. april er oppstartsdato for den nye ruten som sømløst binder Tromsø sammen med Vesterålen og Lofoten. Et helt nytt reisemøsnter som igjen gir gode muligheter for økt turisme og næringsaktivitet.

For rutetider og øvrige detaljer se wideroe.no

Billettene er tilgjengelig i booking på wideroe.no

Widerøe AS er eier av datterselskapene Widerøe Ground Handling, Widerøe's Flyveselskap, Widerøe Technical Services og Widerøe Internett med tilsammen 3000 stolte og engasjerte medarbeidere. WGH håndterer bakketjenester på 42 lufthavner i Norge og vi flyr til 46 destinasjoner i inn- og utland.

Widerøe er et annerledes luftfartsselskap. Vi har et evig engasjement for å knytte steder og folk sammen, og strekker oss for folks mulighet til å skape og bo hvor de vil. Dette har vi trodd på og kjempet for i over 80 år og vi skal strekke oss så langt det er mulig for å gi alle et godt tilbud. Widerøe skaper muligheter mellom små og store steder.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar