Skip to main content

Fant seg rett system å vokse i

Nyhet   •   mai 10, 2016 14:23 CEST

Atle Hørlyk, CFO i Læringverkstedet, i midten, og Xledgers key account team bestående av senior konsulent Peter Faarlund og salgsdirektør Gaute Tinnes-Rimehaug

Læringsverkstedet hadde store vekstplaner og trengte et system som kunne håndtere veksten. Siden januar 2015 har selskapet vokst med 35 %. – Xledger har vist seg å være så skalerbart i vekst som vi hadde målsatt, sier Atle Hørlyk, CFO i Læringsverkstedet.

– Det systemet vi hadde kunne ikke håndtere den veksten vi hadde satt oss som mål, forteller Hørlyk.

Læringsverkstedet har i dag mer enn 100 barnehager i Norge og har planer om å vokse enda mer i årene som kommer. For den kommende veksten var det viktig at systemet blant annet var skalerbart, slik at det var enkelt å legge til nye barnehager, takle stor økning i transaksjonsvolum og at mesteparten var standardisert, slik at implementeringen var enkelt og opplæringsbehov begrenset.

Xledger er et rent skybasert standardsystem som passer for store virksomheter, og er spesielt godt egnet for konsern med mange enheter, fysiske lokasjoner og behov for høy grad av automatisering.

– Læringsverkstedet er en kunde som utfordrer oss positivt med sin hårete ambisjon om drive verdens mest effektive regnskapsavdeling, sier salgsdirektør i Xledger, Gaute Tinnes-Rimehaug.

Positivt overrasket

– Vi har blitt positivt overrasket over graden av automatisering det var mulig å få til. Med Xledgers mange automatiske prosesser fikk vi en stor ressursbesparelse. Flere tusen fakturaer går nå mer eller mindre automatisk månedlig gjennom systemet. En annen stor forbedring er at nå går hele banktransaksjonsflyten automatisk. Dette er selvsagt en stor effektivisering for regnskapsavdelingen, som kan håndtere betydelig større transaksjonsvolumer med mindre ressursbruk enn tidligere, sier Hørlyk.

For Læringsverkstedet var det at man kan logge seg på systemet hvor som helst og når som helst nyttig – siden de har barnehager over hele Norge.

Mindre administrativt

Nå kreves det mindre per ansatt med tanke på tidsbruk av f.eks. føring av reiseregninger og utlegg, hvilket er særlig viktig for barnehagestyrere som tidligere brukte alt for mye tid på administrativt arbeid.

– I dag fører man reiseregning på Xledgers app, Xledger Touch, tar bilde av bilagene, og så går det på elektronisk flyt med godkjenning. Hver uke autogenereres alle reisebilagene. Dette fører til mindre frustrasjon hos de ansatte og økt fokus på de egentlig oppgavene, sier Hørlyk.

Systemet gjør det mulig å ha et standardisert oppsett på konsernnivå.

– Vi kan utføre alle regnskaps- og økonomitjenester samlet på konsernnivå. Det betyr at vi raskt og enkelt kan rulle ut den samme løsningen for alle barnehager – både på eksisterende og på nye. Økonomi, regnskap og fakturering håndteres derfor sentralt, forteller Hørlyk.

Tid til å leve ut visjonen

Læringsverkstedet sin visjon er at «Vi får verdens viktigste verdier til å vokse».

– Dette betyr at vi ønsker å bruke våre ressurser på å drive våre barnehager best mulig, med en effektiv administrasjon. Xledger har vært et godt verktøy for å redusere ressursbruken på administrativt arbeid, avslutter Hørlyk.

Les flere kundehistorier på Xledger.no 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy