Skip to main content

Olink Bioscience utökar produktkatalogen mot forskning inom neurologi

Press Release   •   Jan 27, 2016 12:50 CET

Uppsala, 27 januari 2016 - Olink Bioscience lanserar idag Proseek® Multiplex Neurology I96x96, en ny human proteinbiomarkörpanel riktad mot neurobiologi och neurologiska sjukdomar. Olink öppnar därmed upp för biomarköranalys i ett nytt spännande sjukdomsområde och utökar samtidigt biblioteket av biomarkörer i Proseek plattformen till mer än 440 unika proteinbiomarkörer.

Idag lider mer än 1 miljard människor av neurologiska sjukdomar vilket är en enorm och växande utmaning för den globala hälso- och sjukvården. Dessa sjukdomar kännetecknas ofta av någon form av mer eller mindre långvariga eller kroniska funktionshinder, och med en snabbt åldrande befolkning innebär det en mycket stor börda på vårdens resurser. Enbart i Europa uppskattades år 2010 de direkta sjukvårdskostnaderna för neurologiska sjukdomar till 300 miljarder EUR.

Proseek Multiplex Neurology I96x96 är utformad för att hjälpa forskare att upptäcka flera neurologirelaterade proteinbiomarkörer och identifiera samt verifiera relevanta proteinsignaturer (karaktäristiska uttrycksmönster baserat på flera proteiner), som kan vara av klinisk signifikans. Fler relevanta proteinbiomarkörer kommer bana väg för en bättre förståelse och diagnos av neurologiska sjukdomar, och mer individanpassad behandling för patienter. Detta kommer att bli ett viktigt bidrag för att kunna möta de enorma utmaningarna som hälso-och sjukvården står inför.

"Olink har redan på ett betydande sätt bidragit till proteinbiomarkörforskningen inom flera viktiga sjukdomsområden såsom hjärt- och kärlsjukdomar och cancer, och vi är glada över att kunna utöka vårt Proseek-erbjudande till alla neuroforskare i hela världen. Vi tror att den nya panelen kommer spela en viktig roll för att förbättra vår förståelse och behandling av neurologiska sjukdomar, vilka idag kräver enorma hälso- och sjukvårds, samt samhällsekonomiska resurser globalt. I och med lanseringen av den nya panelen erbjuder vi neurologer ett kraftfullt verktyg för att snabbt och effektivt mäta många relevanta biomarkörer samtidigt och identifiera kliniskt relevanta proteinsignaturer. Inom en relativt snar framtid, kommer våra kunder vilja använda sådan information för att utveckla och validera mindre diagnostiska paneler som kan användas för att fatta viktiga kliniska beslut och underlätta mer effektiva behandlingar, anpassade till den enskilda individens behov. Olink kommer att fortsätta att utvecklas i linje med våra kunders krav, och vi har för avsikt att samarbeta med dem hela vägen, från storskalig identifiering av nya biomarkörer till utveckling av validerade kliniska paneler som ett led på vägen mot personlig medicin", säger Andrea Ballagi, VP Sales & Marketing på Olink Bioscience.

Så här säger forskarna
"Olinks neurologipanel är ett unikt verktyg för att hitta nya biomarkörer och få en bättre förståelse för patofysiologin av neurologiska sjukdomar, inklusive smärtforskning", säger Torsten Gordh, professor i klinisk smärtforskning vid Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper.

”Olink panelerna kräver en så liten provvolym att det nu är möjligt att analysera proteinprofiler för flera biomarkörer samtidigt över tid för komplexa sjukdomsprocesser, vilket skulle vara mycket svårt att analysera med andra tekniker ", säger Lars Hillered, professor i neurokemi vid Uppsala universitet Institutionen för neurovetenskap.

Information om produkten och den bakomliggande teknologin
Proseek Multiplex Neurology I96x96 är en högeffektiv och multiplex immunoassay som möjliggör samtidig detektion av 92 neurologirelaterade proteiner i endast 1 mikroliter serum, plasma, ryggmärgsvätska och många andra biologiska material. Proseek Multiplex möjliggör analys av tusentals prover per vecka, vilket dramatiskt ökar sannolikheten att hitta relevanta proteinbiomarkörer.

Proseek Multiplex är baserad på Proximity Extension Assay (PEA) teknologin som utvecklats av Olink Bioscience. PEA bygger på antikroppspar utrustade med unika DNA-molekyler som vid inbindning till sitt målprotein kan amplifieras och läsas av med realtids-PCR. Denna dubbla igenkänningsmetod, bidrar till avläsning av många målmolekyler med exceptionellt hög specificitet. Kombinationen av hög multiplexgrad och hög datakvalitet är två viktiga fördelar som ingen annan immunoassaymetod kan matcha, vilket gör att Proseek Multiplex har stora förutsättningar att bidra till utvecklingen inom biomarkörforskning.

Endast för forskningsbruk. Får ej användas för diagnostiska ändamål.

Om Olink Bioscience
Genom vårt engagemang för innovation, kvalitet, noggrannhet och öppenhet är vårt mål att producera unika produkter och tjänster för human proteinbiomarkörforskning och- utveckling. Våra banbrytande lösningar för robust och multiplex biomarköranalys hjälper forskare att på ett snabbare och säkrare sätt komma fram till forskningsresultat. Våra Proseek® Multiplex immunoassaypaneler möjliggör snabb, högeffektiv analys med exceptionell kvalitet och minimal förbrukning av värdefulla biologiska prover. Endast 1 mikroliter prov behövs för att analysera 92 biomarkörer samtidigt i 96 prover och genererar mer än 9 000 datapunkter för varje körning. Varje Proseek Multiplex panel är fokuserad på ett visst sjukdomsområde och innehåller 92 validerade och explorativa biomarkörer som har valts ut noga i samarbete med ledande experter på området. Alla analyser är noggrant kvalitetskontrollerade och vår datavalidering är fritt tillgänglig. Kunderna kan välja att köpa Proseek Multiplex kit för att köra analyserna själva, eller låta våra interna experter köra proverna genom vår analysservice.

Olink Bioscience har sitt huvudkontor i Uppsala, Sverige.

För mer information, besök www.olink.com.

Olink och Proseek är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Olink AB.

Kontaktinformation
Andrea Ballagi, MD, PhD, MBA
VP Sales & Marketing
Telefon: + 46-18-444 3970
E-post: info@olink.com

Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy