Skip to main content

I Kongres Nowoczesnej Dystrybucji „Przyszłość – wspólne wyzwania”

Wydarzenie

18
NOV
Warszawa

18 listopada 2019 roku w Hotelu Hilton w Warszawie odbędzie się I Kongres Nowoczesnej Dystrybucji. Kongres to prestiżowe wydarzenie, które skupi w jednym miejscu kadrę zarządzającą sektorów handlu, przetwórstwa i dystrybucji. W Kongresie weźmie udział aż 15 międzynarodowych sieci handlowych, członków POHID, których prezesi, jako prelegenci, wyznaczą strategiczne kierunki działania na najbliższe lata. Obecność ponad 100 kupców największych sieci handlowych będzie okazją do rozmów na temat potencjalnej współpracy.

Kongres to prestiżowe wydarzenie, które skupi w jednym miejscu przedstawicieli sektora handlu, przetwórstwa i dystrybucji. O unikatowości inicjatywy świadczy potwierdzona obecność prezesów największych koncernów handlowych, członków POHiD, którzy w roli prelegentów, wspólnie z właścicielami firm FMCG, podejmą problematykę przyszłych wyzwań. Rada Programowa, w której skład weszli prezesi koncernów handlowych i firm przemysłu przetwórczego oraz wybitni ekonomiści, potwierdza znaczenie wydarzenia i wpływ obu sektorów na polską gospodarkę.

„Chcemy przedstawić strategiczne kierunki działania, dalszy rozwój sieci handlowych i przetwórstwa oraz wspólne dla obydwu sektorów wyzwania, jakimi są nowe technologie i transformacja cyfrowa, nowa generacja konsumenta, rozwój sektora FMCG i dalsze perspektywy współpracy” – mówi Renata Juszkiewicz, Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji oraz Przewodnicząca Rady Programowej Kongresu.

Udział najwyższego szczebla kadry zarządzającej będzie szansą na podzielenie się know-how, najlepszymi praktykami biznesowymi i określenie czynników sukcesu firm na polskim rynku. Podczas debaty poświęconej nowej generacji konsumenta, jego oczekiwaniom w dobie transformacji cyfrowej prelegenci odpowiedzą na pytania, jak wykorzystać potencjał nowych technologii, aby odnieść sukces rynkowy i wzbogacić doświadczenia zakupowe konsumenta. Uczestnicy sesji równoległych skupią się nad problematyką innowacji produktowych i usługowych w sferze handlu, produkcji i zarządzania łańcuchem dostaw i zaprezentują rozwiązania firm start-up. Kongres jest ważną inicjatywą służącą propagowaniu zrównoważonego rozwoju i rosnącym oczekiwaniom wobec liderów biznesu.

Kongres Nowoczesnej Dystrybucji to platforma do dialogu z przedstawicielami rządu i administracji państwowej.

Integralnymi elementami wydarzenia będą: STREFA KUPCÓW z udziałem ponad 100 kupców sieci, gotowych podjąć rozmowy na temat warunków współpracy z sieciami; STREFA VIP z udziałem kadry zarządzającej; SALONIKI EKSPERCKIE, które zapewnią kameralną przestrzeń do spotkań z liderami opinii.

Wyrazem społecznego zaangażowania biznesu będzie zaplanowana na wieczór, uroczysta GALA CHARYTATYWNA, z której środki przekazane zostaną na pomoc najbardziej potrzebującym.

Kongres Nowoczesnej Dystrybucji wpisze się na stałe do kalendarza najbardziej opiniotwórczych wydarzeń sektora handlu, przetwórstwa i dystrybucji.

Organizatorem Kongresu jest Fundacja Nowoczesnej Dystrybucji, której misją jest propagowanie rozwoju handlu i działania wizerunkowe na rzecz branży.

Więcej info i rejestracja: www.dystrybucja.pl