Skip to main content

Ile zostawiamy na świątecznym stole? Wyniki najnowszego raportu

Komunikat prasowy   •   Lis 29, 2016 13:00 CET

Święta Bożego Narodzenia to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu Polaków. Badania pokazują, że są dla nas niemal tak ważne, jak narodziny dziecka czy własny ślub. Zrealizowany na zlecenie Lindorff SA raport „Ważne wydarzenia w życiu Polaków” zdradza, jak duże kwoty Polacy przeznaczają na tradycyjne „12 potraw” i prezenty dla najbliższych.

Najdroższe święta

W badaniu zrealizowanym na zlecenie firmy Lindorff SA, ankietowani zostali zapytani, jaką rekordową sumę zdarzyło im się wydać na święta Bożego Narodzenia. Najwięcej badanych, bo 23% procent, zadeklarowało kwotę w przedziale 500-699 zł. Niewiele mniej osób, bo 19%, zadeklarowało sumę nieznacznie mniejszą, od 300 do 499 zł. Kwotę poniżej 300 zł wydaje na świąteczne potrawy i prezenty tylko 13% respondentów. Od 700 do niespełna tysiąca złotych – to wydatki 15% pytanych. Natomiast co dziesiąty ankietowany może pozwolić sobie na wydatki rzędu 1000-1499 zł. Odpowiedzi wskazujące na droższą konsumpcję łącznie oscylowały w granicach 10%. Ponadto 2% ankietowanych stwierdziło, że nic nie wydało na święta Bożego Narodzenia, a 8% nie potrafiło udzielić klarownej odpowiedzi.

W kontraście do grudniowych świąt, Polacy na Święta Wielkanocne przeznaczają dużo mniejsze kwoty. 23% ankietowanych wydaje wtedy mniej niż 150 zł, 29% respondentów przeznacza kwotę z przedziału 300-499 zł, natomiast dla 17% jest to koszt w wysokości 500-699 zł. Tylko co dziesiąty badany jest w stanie poświęcić na ten cel od 700 do 999 zł. Deklaracje wyższych kwot nie przekraczają 5% odpowiedzi.

Jednocześnie ankietowani zapytani o to, które wydarzenia sprawiają im najwięcej kłopotów finansowych, święta Bożego Narodzenia wskazali tylko w 5% odpowiedzi. Przy tym tylko 3% ankietowanych zadeklarowało pożyczkę gotówkową jako formę finansowania świąt. Ukazuje to, iż niezależnie od wydawanych przez nas w okresie świątecznym kwot, jest to dla nas wydatek, którego jesteśmy świadomi i który potrafimy wkomponować w bieżący budżet.

Zastawiamy stół dla rodziny

Polacy bezsprzecznie święta spędzają z rodziną, 92% ankietowanych udzieliło takiej odpowiedzi. Na drugim miejscu znalazło się spędzanie świąt ze znajomymi z 11% odpowiedzi. 5% spędza je ze znajomymi na wyjeździe, a 4% samemu w domu.

Na zastawienie świątecznego stołu najczęściej przeznaczamy od 300 do 499 zł (koszty związane wyłącznie z jedzeniem), to odpowiedź 33% ankietowanych. Niewiele mniej, bo 20%, świętuje nieco skromniej, ograniczając wydatki do 150-299 zł, a 12% ankietowanych od 500 do 699 zł.

Największe wahania w wydatkach są zauważalne w przedziale wiekowym 50-59 lat. To oni w większości przeznaczają mniejsze kwoty na święta, przy czym 5% z nich jednocześnie przyznało, iż w czasie świąt na zastawienie stołu przeznacza powyżej 1500 zł. W przedziale 30-39 lat takiej odpowiedzi udzieliło tylko 2% odpowiedzi, jednak 8% zadeklarowało wydatki rzędu 1000-1499 zł. W przedziale 40-49 zauważalną „górną granicą” okazała się suma 700-999 zł z 11% odpowiedzi.

Jesteśmy przygotowani na świąteczną kolację

Jak wykazują powyższe konkluzje, Polacy są przygotowani na wydatki związane z „gwiazdką”. Nawet, jeśli przeznaczamy na świąteczną wigilię większe sumy, to nie postrzegamy ich przez pryzmat kłopotów finansowych. Boże Narodzenie to dla nas nie tylko ważny „element” cyklu rocznego, ale, zestawiając z innymi okazjami, ważne wydarzenie w życiu. Stąd zdecydowana postawa Polaków w przeznaczeniu na świąteczną kolację części swoich pieniędzy. Ponadto, święta Bożego Narodzenia są mocno zakorzenione w naszej kulturze i można wnioskować, że to ważne wydarzenie nawet dla osób nie deklarujących praktyk religijnych. To element polskiej tradycji, z której nie chcemy rezygnować. Co więcej – chcemy ją przeżywać jak najlepiej. Tę tezę dodatkowo potwierdza fakt, iż na ważniejsze w hierarchii kościelnej Święta Wielkanocne przeznaczamy znacznie mniejsze kwoty.

__________________________________

[1]Raport zrealizowany na zlecenie firmy Lindorff SA – badanie ilościowe realizowane techniką CAWI - przeprowadzone wśród członków społeczności badawczej Zymetrii. Realizacja badania: 26.09.2016 – 29.09.2016 r, N=427.

[2] Tamże.

O nas

Z historią sięgającą 1898 roku, Grupa Lindorff jest największym europejskim dostawcą kompleksowych usług zarządzania wierzytelnościami. Lindorff Polska oferuje działania prewencyjne oraz monitoring zobowiązań nieprzeterminowanych, scoring oraz monitoring należności przeterminowanych, windykację polubowną biurową oraz terenową, kompleksową obsługę prawną, usługi z zakresu wywiadu gospodarczego i detektywistyki oraz nabywanie wierzytelności.

Grupa Lindorff specjalizuje się w obsłudze firm z rynku finansowego, przede wszystkim banków, firm pożyczkowych i leasingowych oraz towarzystw ubezpieczeniowych i zajmuje w tym obszarze pozycję lidera w Europie. Obecnie zatrudnia 4400 pracowników w 12 krajach. Siedziba główna znajduje się w Oslo w Norwegii. W 2016 roku Grupa Lindorff osiągnęła przychód netto na poziomie 647 mln € (534 mln € w 2015 roku).

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Komentarz

Agree With Privacy Policy