Skip to main content

Które wydarzenia są w naszym życiu najważniejsze? Wyniki najnowszego raportu Lindorff SA

Komunikat prasowy   •   Sty 12, 2017 13:00 CET

Deklaracje najważniejszych wydarzeń w naszym życiu przynoszą ciekawe wnioski – wszyscy mocno przeżywamy narodziny dziecka, jednak niewiele bardziej intensywnie niż… święta Bożego Narodzenia. Raport „Ważne wydarzenia w życiu Polaków” zrealizowany na zlecenie Lindorff SA ukazuje, które zdarzenia są dla nas priorytetowe i jak ze sobą korelują.

Narodziny, święta i ślub

Respondenci zapytani o to, które wydarzenia uważają za wyjątkowo ważne, na pierwszą pozycję zdecydowanie wysunęli narodziny dziecka – tę odpowiedź wskazało aż 71% ankietowanych. Zaskakujące jest to, że tuż za tym wydarzeniem, które przydarza się nam średnio tylko raz lub 2 razy w życiu, badani wymieniali święta Bożego Narodzenia (68% wskazań).

Tuż za „Gwiazdką” znalazły się ślub i wesele (swoje lub bliskiej osoby) z 65 procentami odpowiedzi. Równo połowa ankietowanych odpowiedziała, że 18. urodziny dziecka są wyjątkowo ważnym wydarzeniem w ich życiu. Tyle samo odpowiedzi uzyskała pierwsza komunia dziecka oraz Wielkanoc. Chrzest dziecka pojawił się w 43% odpowiedzi. 

Nieco w tyle zostały takie wydarzenia, jak kupno nowego mieszkania (37%); własne okrągłe urodziny (28%) czy kupno nowego auta (17%).

Jak wykazują powyższe wyniki, Polacy za wyjątkowo ważne uznają święta religijne, zwłaszcza te związane z ich dziećmi i traktują je na równi z wydarzeniami prywatnymi – i tutaj również ważne jest to, czy dotyczą ich dzieci (choć nie zawsze). Na dalszy plan schodzą wydarzenia związane z decyzjami zakupowymi (np. nowy samochód czy mieszkanie). Zaskakująca jest wysoka pozycja świąt Bożego Narodzenia. Cykliczne święto okazało się ważniejsze niż decyzja o małżeństwie i niemal równie ważne jak zmiana związku w rodzinę.

Kobiece emocje?

Powyższe odpowiedzi stanowią wynik wskazań całej grupy badanych. Jak wygląda statystyka, jeśli podzielimy ankietowanych ze względu na płeć? Większość z wymienionych odpowiedzi była zdominowana przez wybory kobiet – to dla nich zdecydowana większość wspomnianych wyżej wydarzeń jest istotniejsza. Jedynym wyjątkiem jest kupno nowego samochodu, bo tę odpowiedź jako jedyną mężczyźni wybierali częściej niż kobiety (20% mężczyzn, 12% kobiety).

Najczęściej wskazywana przez kobiety odpowiedź pokryła się z wynikiem ogólnym – to narodziny dziecka (77%), na drugim miejscu znalazł się ślub i wesele – swoje lub bliskiej osoby (75%). Na trzecim miejscu uplasowało się Boże Narodzenie, na czwartym ex aequo komunia lub osiemnastka dziecka.

Najliczniej typowaną przez mężczyzn odpowiedzią okazały się święta Bożego Narodzenia (67%), a dopiero za nimi narodziny dziecka (66%). Ostatnie miejsce na podium zajęły ślub i wesele z 56% odpowiedzi. Czwarte miejsce w hierarchii mężczyzn nie jest związane z potomstwem, jak w przypadku kobiet. Nad ważność urodzin, chrzcin i komunii dzieci męska część populacji przedkłada Wielkanoc.

Największe różnice między wskazaniami kobiet i mężczyzn można zaobserwować przy odpowiedziach „ślub i wesele” – różnica 19 punktów procentowych oraz „chrzest dziecka” – różnica 17 punktów procentowych.

Czy mamy pieniądze na najważniejsze wydarzenia?

Na najważniejsze dla Polaków wydarzenie, czyli narodziny dziecka, ankietowani planują budżet w bardzo stałym przedziale. Na wyprawkę dla noworodka 72% badanych nie przeznacza więcej niż 4 tys. zł, w tym aż 47% wszystkich respondentów wydaje mniej niż 2 tys. zł.

Nieco inaczej klaruje się sytuacja przy drugim najważniejszym wydarzeniu, czyli świętach Bożego Narodzenia. Ankietowani zostali zapytani, jaką rekordową sumę zdarzyło im się wydać na ten cel i najwięcej badanych, bo 23% procent, zadeklarowało kwotę w przedziale 500-699 zł. Niewiele mniej osób, bo 19%, zadeklarowało sumę nieznacznie mniejszą, od 300 do 499 zł. Kwotę poniżej 300 zł wydaje na świąteczne potrawy i prezenty tylko 13% respondentów. Od 700 do niespełna tysiąca złotych – to wydatki 15% pytanych. Natomiast co dziesiąty ankietowany może pozwolić sobie na wydatki rzędu 1000-1499 zł. Odpowiedzi wskazujące na droższą konsumpcję łącznie oscylowały w granicach 10%. Ponadto 2% ankietowanych stwierdziło, że nic nie wydało na święta Bożego Narodzenia, a 8% nie potrafiło udzielić klarownej odpowiedzi. Ankietowani zostali również zapytani, skąd biorą fundusze na świąteczne wydatki. Odpowiedzi wyklarowały dwa dominujące wybory: finansowanie świąt z wynagrodzenia (59% odpowiedzi) oraz z oszczędności (54%). Tylko 3% ankietowanych przyznało, iż do tego celu wykorzystuje pożyczkę gotówkową. Napawa to optymizmem co do racjonalnych i oszczędnych zachowań Polaków. Z drugiej strony firmy zarządzające wierzytelnościami, takie jak Lindorff SA, odnotowują w kilku ostatnich latach wzrosty liczby przeterminowanych pożyczek w styczniu kolejnego roku. Są to zaledwie kilkuprocentowe wzrosty liczby pożyczek, jednak pozwalają przypuszczać, że mogą być wynikiem przeterminowanych pożyczek zaciąganych na święta w listopadzie i grudniu.

Na pytanie, czy kiedykolwiek zadłużyłeś/zadłużyłaś się na rzecz Świąt, zdecydowana większość, bo 78% procent ankietowanych, zadeklarowała, że nigdy nie skorzystała z tego rozwiązania. 8% badanych przyznało, że kiedyś skorzystali z pożyczki, jednak zaciągnięta kwota nie przekroczyła 1 tys. zł. 4% respondentów wyjawiło, że zdarzyło im się zadłużyć na sumę z przedziału 1000-1999 zł. Na pożyczenie wyższej kwoty, zbliżającej się do granicy 4 tys. zł, zdecydowało się jedynie 3% ankietowanych.

___________________________________

[1]Raport zrealizowany na zlecenie firmy Lindorff SA – badanie ilościowe realizowane techniką CAWI - przeprowadzone wśród członków społeczności badawczej Zymetrii. Realizacja badania: 26.09.2016 – 29.09.2016 r, N=427.

O nas

Z historią sięgającą 1898 roku, Grupa Lindorff jest największym europejskim dostawcą kompleksowych usług zarządzania wierzytelnościami. Lindorff Polska oferuje działania prewencyjne oraz monitoring zobowiązań nieprzeterminowanych, scoring oraz monitoring należności przeterminowanych, windykację polubowną biurową oraz terenową, kompleksową obsługę prawną, usługi z zakresu wywiadu gospodarczego i detektywistyki oraz nabywanie wierzytelności.

Grupa Lindorff specjalizuje się w obsłudze firm z rynku finansowego, przede wszystkim banków, firm pożyczkowych i leasingowych oraz towarzystw ubezpieczeniowych i zajmuje w tym obszarze pozycję lidera w Europie. Obecnie zatrudnia 4400 pracowników w 12 krajach. Siedziba główna znajduje się w Oslo w Norwegii. W 2016 roku Grupa Lindorff osiągnęła przychód netto na poziomie 647 mln € (534 mln € w 2015 roku).

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Komentarz

Agree With Privacy Policy