Skip to main content

Komunikaty prasowe Trafienia: 2

Kolorowe urządzenia laserowe dla biur

Kolorowe urządzenia laserowe dla biur

Komunikaty prasowe   •   Lip 12, 2017 09:36 CEST

Fir­ma Bro­ther za­pre­zen­to­wa­ła no­we ko­lo­ro­we la­se­ro­we urządze­nia wie­lo­funk­cyj­ne DCP-L8410CDW i MFC-L8900CDW dla biur. Mo­de­le ofe­ru­ją wy­so­ką pręd­ko­ść i ja­ko­ść dru­ku, umo­żli­wia­jąc pro­du­ko­wa­nie do­ku­men­tów przy jed­no­cze­snym za­cho­wa­niu ni­skich kosz­tów eks­plo­ata­cji.

Brother prezentuje nowe, wydajne, kolorowe drukarki laserowe dla biur

Brother prezentuje nowe, wydajne, kolorowe drukarki laserowe dla biur

Komunikaty prasowe   •   Lip 12, 2017 09:33 CEST

Brother wprowadza na rynek trzy kolorowe drukarki laserowe – HL-L8260CDW, HL-L8360CDW oraz HL-L9310CDW. Nowe modele są kierowane do środowisk biurowych, w których użytkownicy drukują duże ilości dokumentów. Urządzenia charakteryzują się wysoką wydajnością, niskimi kosztami eksploatacji, a także zaawansowanymi opcjami bezpieczeństwa produkowanych i przetwarzanych dokumentów.