AkzoNobel Pulp and Performance Chemicals

Eka Chemicals bygger fabrik för papperskemikalier i Brasilien

Press Release   •   Dec 11, 2003 15:35 GMT

- Eka Chemicals, Akzo Nobels affärsenhet för kemikalier till massa- och pappersindustrin, investerar i en ny fabrik för tillverkning av papperskemikalier i Santa Cruz, Rio de Janeiro, Brasilien. Byggnadsarbeten har påbörjats och anläggningen planeras att tas i drift i slutet av 2004. Den nya fabriken kommer att producera kiselsyrasol, i första hand avsedd för papperstillverkning, där produkten utgör en komponent i Eka Chemicals retentionssystem Compozil. Anläggningen kommer att ha kapacitet för 12.000 ton per år samt infrastruktur för fortsatt tillväxt. "Lokaliseringen av en ny papperskemikalieanläggning i den här regionen ger oss resurser att möta en ökande efterfrågan på vårt retentionssystem från industrin i regionen. Vi får också möjligheter att utveckla och anpassa vårt produktprogram och vår teknologi efter lokala kunders behov," säger Byron Smith, chef för Asien-Sydamerika vid Eka Chemicals. Utöver papperskemikalieområdet, kommer soler att tillverkas för andra användningar i regionen. Kiselsyrasoler och retentionssystemet Compozil utgör en betydande del av Eka Chemicals papperskemikalieverksamhet i Europa, Nordamerika och i Asien. Mer är 360 pappersmaskiner använder Eka Chemicals retentionssystem idag. "Eka Chemicals har en stark kundbas i massa- och pappersindustrin i Brasilien liksom i Sydamerika som helhet," säger Jan Svärd, verkst dir Eka Chemicals. "Sydamerika är den enda mera betydande pappersindustriregionen i världen, där vi inte har en lokal produktion av kiselsyrasoler. Detta kommer nu att ändras och det är bra bevis på den tilltro vi har till en fortsatt bra tillväxt för pappersindustrin i Sydamerika." I augusti detta år bekantgjorde Eka Chemicals en investering om ca 50 miljoner EUR i en anläggning för försörjning av massabruket Veracel, Brasilien, med kemikalier. Driftstart planerad till 2005. För ytterligare information kontakta: Eka Chemicals, Göteborg tel +46 31 58 70 00 Jan Svärd, verkst dir., e-post: jan.svard@eka.com Byron Smith, chef Pulp and Paper Chemicals South America Asia Pacific tel +46 705 58 72 04, e-post: byron.smith@eka.com Eka Chemicals do Brazil, tel +55 11 45 89 48 00 Val Suchek, president, e-post: valentin.suchek@eka.com Fakta för redaktionen Eka Chemicals, Bohus, med 3,000 anställda i 30 länder utgör en affärsenhet inom Akzo Nobel. Omsättningen uppgick 2002 till 9.300 MSEK. Eka Chemicals är en ledande leverantör av blekkemikalier, papperskemikalier och system till massa- och pappersindustrin i hela världen, liksom vissa specialkemikalier till läkemedelsindustri, vattenrening, elektronikindustri m fl. Internet: www.eka.com