TechniaTranscat

En halv miljon till digitalisering av byggbranschen

Press Release   •   Nov 14, 2016 13:00 GMT

Stockholm, den 16 november 2016 - Kan en fullständig digitalisering av byggprocessen öka produktiviteten och därmed ge ett kraftigt ökat bostadsbyggande? SABO, TechniaTranscat, Svenska Teknik & Designföretagen och Maestro Management har beviljats stöd från Vinnova för att utforska frågan vidare.


Många branscher har de senaste decennierna fått uppleva hur digitaliseringen ändrat både arbetssätt och resultat. Byggbranschen står nu inför en sådan utveckling. En helt digitaliserad byggprocess ger förutsättningar för ökad automation och nya sätt att arbeta. Nu har projektet beviljats stöd till en förstudie från Vinnova på 500 000 kronor.– Sverige har idag EU:s högsta byggpriser. Detta i kombination med kapacitetsbrist inom branschen och en stor brist på bostäder. Samtidigt så visar rapporter att just byggbranschen ligger långt efter andra industrier när det kommer till digitalisering, säger projektledaren, Lars Albinsson, Maestro Management.

– Vi ser nu ett snabbt växande intresse från byggbranschen att anamma industriella koncept som simulering, modularisering och automatiserad tillverkning för att bygga mer effektivt och hållbart, säger Jonas Gejer VD på TechniaTranscat, som har mångårig erfarenhet av digitala modeller för konstruktion, design och tillverkning inom bl.a. industri- och fordonssegmenten.

– Vår hypotes är att digitaliseringen inte bara ger lägre kostnader utan även medger mer innovativ byggnation, säger Lars Albinsson.

Genom stödet från Vinnova ska projektgruppen nu se hur produktivitet skulle kunna öka via en digitalisering. Projektet kommer bland annat titta på en helt digitaliserad byggprocess och att mer av byggnationen utförs i fabriker, exempelvis genom robotisering och standardisering av systemkomponenter.

För vidare information, kontakta:

Jonas Gejer, tel 073-377 24 14, jonas.gejer@techniatranscat.com

Lars Albinsson, tel 070-592 70 45, lars.albinsson@maestro.se

About TechniaTranscat
TechniaTranscat - the #1 knowledge company in PLM. By combining your strengths with our expertise in Product Lifecycle Management (PLM) we will help you to turn your vision into value, and become the future winner. Our solutions are used worldwide in industries such as life sciences, automotive, travel, retail, offshore, telecom, fashion and food & beverage. We serve over 4000 customers worldwide, including 43 that are listed on the Fortune 500. TechniaTranscat is a part of Addnode Group, listed at the Nasdaq OMX Nordic List. For more information, please visit www.techniatranscat.com