EIT Digital

Finnish infertility clinics use Kaiku® communication solution to support individual care

Press Release   •   May 15, 2014 06:51 GMT

Press release in English below 

Väestöliiton klinikoille kommunikaatioratkaisu tukemaan yksilöllistä hoitoa

Yksilöllinen ja ymmärtävä hoito on tärkeää Väestöliiton klinikoille, joka on kehittänyt lapsettomuushoitojen Kaiku®-IVF kommunikaatio- ja hoidonseurantaratkaisua yhteistyössä NetMedin kanssa vuoden 2013 lopusta alkaen. Järjestelmä on sittemmin otettu käyttöön Väestöliiton Helsingin klinikalla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tahatonta lapsettomuutta kohtaa noin joka viides raskautta toivova pari jossain kohtaa elämäänsä. Lapsettomuuteen ja lapsettomuushoitoihin liittyy usein paljon kysymyksiä ja hoidot voivat olla henkisesti raskaita. Lapsettomuushoidoissa potilaan ja hoitohenkilökunnan välinen kommunikaatio on tärkeää, sillä hoidot ovat pitkäkestoisia ja potilailla on paljon omaa vastuuta lääkkeiden ottamisesta.

”Kaiku on tarkoitettu lyhyiden, kiireettömien viestien välittämiseen asiakkaan ja hoitotiimin välillä. Kaikun kautta voi tehdä ajanvarauspyyntöjä, kysyä hoitotuloksia ja varmistaa lääkkeiden oikean annostelun ja ajoituksen. Jokainen, jonka olemme kutsuneet Kaiku-kommunikaatioon on lähtenyt innokkaasti mukaan. Asiakkaat ovat kertoneet, että Kaikun käyttö on hyvin helppoa ja kätevää ja vähentää soittelun tarvetta klinikalle”, kertoo Väestöliiton klinikoiden toimitusjohtaja ja ylilääkäri Anne-Maria Suikkari Kaiku®-IVF kommunikaatioratkaisun ensikokemuksista.

”Potilaiden mielestä tällaisen ratkaisun hyödyntäminen kommunikaatiossa on osa modernia hoitoa”, Väestöliiton klinikoiden vastaava hoitaja Eeva-Liisa Sirviö jatkaa.

“Ensin kommunikaatioratkaisumme otettiin käyttöön syövän hoidossa ja nyt halusimme tutkia mihin muihin erikoisaloihin ratkaisumme soveltuu. Syvällisen kartoituksen jälkeen valitsimme lapsettomuushoidot toiseksi kohdealueeksemme. Yhteistyössä Väestöliiton klinikoiden kanssa on ollut todella hienoa skaalata onkologiaan kehittämämme kommunikaatioratkaisu tukemaan myös tätä erikoisalaa”, kuvailee NetMedin lapsettomuushoitojen ratkaisun kehityksestä vastaava Henri Virtanen.

NetMedin tavoite on jatkaa kansainvälistymistä nyt myös lapsettomuushoitojen erikoisalalla. Tämän edistämiseksi NetMedi osallistuu kesällä Münchenissä järjestettävään maailman johtavaan ESHRE 2014-konferenssiin.

Lisätietoja

NetMedi Oy, Toimitusjohtaja Lauri Sippola, 0407447481

NetMedi Oy on suomalainen, Aalto-yliopistosta lähtöisin oleva ohjelmistoyritys, joka kehittää moderneimmilla teknologioilla potilaslähtöisiä ratkaisuja terveydenhuollon tulevaisuuteen. NetMedin Kaiku®-ratkaisu on tarkoitettu potilaslähtöiseen, turvalliseen kommunikointiin potilaan ja hoitohenkilökunnan välillä  millä tahansa mobiililaitteella. Netmedin kansainvälistymistä vauhdittaa EIT ICT Labs, jonka bisneksen kiihdytysohjelmaan netMedi kuuluu.  www.netmedi.fi

Väestöliiton klinikat Oy, Ylilääkäri, Toimitusjohtaja Anne-Maria Suikkari, (09) 616 221

The Family Federation’s infertility clinics use a communication solution to support individual care

Individual and understanding care is important for The Family Federation’s infertility clinics, who have developed Kaiku®-IVF communication and follow-up solution for the fertility treatments in co-operation with NetMedi from December, 2013. Since then, the system has been taken into use at The Family Federation’s clinic in Helsinki.

According to National Institute for Health and Welfare (THL), a fifth of the couples wishing for a pregnancy will suffer from unintended infertility at some point of their life. Infertility and fertility treatments raise many questions, and the treatments are mentally exhausting. During the fertility treatments, the communication between a patient and medical professionals is important as the treatments last long and patients have lots of responsibility over the treatments of their own, for instance to take daily medication.

“Kaiku is meant for short, non-urgent messages between a patient and medical professionals. Through Kaiku, a patient may request appointments, ask for treatment results and confirm correct dosage and timing for medication. Everyone, whom we have invited to Kaiku communication service, has eagerly joined it. Customers have told that using Kaiku is very easy and handy, and it has decreased the need for phone calls to the clinic”, tells Anne-Maria Suikkari, the CEO and the Clinical Director of The Family Federation’s clinics, about the first experiences with Kaiku®-IVF communication solution.

“Patients consider that utilizing this kind of communication solution is a part of the modern treatment”, continues Eeva-Liisa Sirviö, the Chief Nurse of The Family Federation’s clinics.

“First our communication solution was taken into use in the field of oncology, and now we wanted to investigate, which other specialties it could support. After thorough surveying, we chose the fertility treatments for our second target field. Together with The Family Federation’s infertility clinics, it has been really fascinating to scale our communication solution for oncology to also support this specialty”, describes NetMedi’s Henri Virtanen, who is responsible for the development of NetMedi’s communication solution for the fertility treatments.

NetMedi’s goal is to keep on providing its solutions globally, now also for the fertility treatments. To progress with this, NetMedi is participating in the world-leading ESHRE 2014 conference, which is organized in Munich in June.

More information 

Lisätietoja

NetMedi Oy, CEO Lauri Sippola, +358407447481

netMedi is a Finnish software company originating from Aalto University. NetMedi develops patient-driven, leading-edge software solutions for the future of healthcare. NetMedi is supported by EIT ICT Labs.  www.netmedi.fiAbout EIT ICT Labs

EIT ICT Labs is a pan-European education and research-based innovation organisation founded on excellence. The mission of EIT ICT Labs is to drive European leadership in ICT innovation for economic growth and quality of life. EIT ICT Labs is a Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology. By linking education, research and business, EIT ICT Labs empowers ICT top talents for the future and brings ICT innovations to life.

The ecosystem is characterised by an open and collaborative way of working with partners representing global companies, leading research centres, and top ranked universities in the field of ICT. Since 2010, EIT ICT Labs is consistently mobilising talents, ideas, technologies, investments as well as business across Europe and beyond.