Guideline Geo Group MALÅ/ABEM

GENOMBROTT VID TESTER AV GUIDELINES SYSEM VID BORRNING I FAST BERG

Press Release   •   Feb 21, 2007 12:00 GMT

Guideline Oil Drilling Technology AB (publ), noterat på NGM, har erhållit mycket positiva resultat vid tester där slående borr i fast berg positionsbestämts ner till drygt 100 meters vertikalt borrdjup. Positionsbestämning i tre koordinater med Guidelines system ligger under 1 meters avvikelse i samtliga koordinat från inmätt borrbana med traditionellt magnetometriskt instrument. Testresultaten, som kan betecknas som ett genombrott i utvecklingsarbetet, baseras bland annat på nya avancerade signalfiltreringsalgoritmer i systemets programvara. Under andra hälften av 2006 har bolagets fokus varit att utveckla avancerade filter och signalhanteringsmetoder parallellt med insamling av mätdata från borrning i fast berg för testkörning av systemet och mjukvarans funktionalitet. En egen testborrplats har anlagts utanför Uppsala där fälttester genomförts med avsikt att verifiera systemets funktionalitet i drift över längre borrbanor. En stor utmaning har varit att ta fram avancerade metoder för filtrering av signaler för att identifiera händelser vid borrspetsen för användning i Guidelines patenterade positioneringssystem. Efter tester av alltmer avancerade algoritmer för filtrering av signaler har systemet nu visat stabil funktionalitet under en längre borrsträcka vilket verifierats genom efterinmätning av borrhålet med traditionell magnetometriskt teknik. Testresultat visar att positionsbestämning i tre koordinat med Guidelines system ligger under 1 meters avvikelse i samtliga koordinat från efterinmätt borrbana. Det utförda arbetet ligger till grund för utveckling av Guidelines metod och system för både gruv- och prospekteringsborrning och oljeborrning. - De nya testresultaten är ett genombrott i utvecklingsarbetet eftersom vi nu har kunnat positionsbestämma borren under en längre borrsträcka med kontinuerligt stabila värden och bra noggrannhet, säger Peter Hjorth, VD för Guideline. För ytterligare information kontakta: Peter Hjorth, VD, Guideline Oil Drilling Technology, tel. mobil. +46-733 25 75 03 eller E-post: info@guidelinetechnology.com Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) är ett utvecklingsbolag med unik patentskyddad metod för positionsbestämning av borrspetsen under pågående borrning efter olja och andra fyndigheter. Guideline metod kan ge väsentliga tids- och kostnadsbesparingar där styrd borrning krävs för att utvinning skall kunna ske på mest resurseffektiva sätt. Bolagets aktie är noterad på NGM Equity.