Guideline Geo Group MALÅ/ABEM

GUIDELINE GENOMFÖR POSITIONSBESTÄMNINGSTEST VID BORRNING I OLJESAND I NORDAMERIKA

Press Release   •   Apr 28, 2006 07:49 GMT

Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) genomför enligt utvecklingsplan nya funktionalitetstester vid borrning i oljesand i Nordamerika tillsammans med samarbetspartner inom oljefältservicebranschen. Syftet med testerna är att genomföra positionsbestämning av borr vid borrning i oljesand. Testerna är beräknade att genomföras under sommaren 2006 och är ett viktigt led i utvecklingen mot färdig kommersiell produkt. Guidelines samarbetspartner är ett av världens största bolag inom oljefältsservice. Guideline är ett svenskt utvecklingsbolag med en metod för positionsbestämning av borren under pågående borrning efter olja och andra fyndigheter. Guidelines metod kan ge väsentliga tids- och kostnadsbesparingar där styrd borrning krävs för att utvinning skall kunna ske på mest resurseffektiva sätt. Inom segmentet olja och gas samarbetar Guideline med ett av världens största oljefältstjänstebolag. Företaget är ett av de ledande företagen inom s k styrd borrning och utvärderar inom ramen för samarbetet Guidelines metod för nyttjande vid kommersiella inmätningar. - Sedan testerna i oljesand i höstas har systemets hård och mjukvara vidareutvecklats och vi går nu in i en fas där vi börjar testa positioneringen i oljesand. Vår partner är mycket intresserad av en snabb anpassning av metoden för nyttjande i oljesand eftersom vår metod kan innebära väsentliga kostnadsbesparingar, säger Peter Hjorth, VD för Guideline. För ytterligare information kontakta: Peter Hjorth, VD, Guideline Oil Drilling Technology, tel. mobil. +46-733 25 75 03 eller E-post: info@guidelinetechnology.com