Guideline Geo Group MALÅ/ABEM

GUIDELINE INGÅR AVTAL OM SLUTLIG REGLERING AV MALÅ GEOSCIENCE FÖRVÄRV

Press Release   •   Nov 03, 2010 08:21 GMT

Guideline Technology AB (publ), noterat på NGM-Equity, har ingått avtal med säljarna av MALÅ Geoscience angående slutlig reglering av tilläggsköpeskilling baserat på rörelseresultat i MALÅ Geoscience för 2008 och 2009. Uppgörelsen innebär att Guideline erlägger ytterligare 1,5 mkr ersättning till säljarna. Ersättning utgår med 1,26 mkr i nyemitterade Guideline-aktier och 0,24 mkr kontant. Genom uppgörelsen är förvärvet av MALÅ Geoscience i sin helhet slutligt reglerat.

Guideline förvärvade i januari 2008 MALÅ Geoscience. Köpeskillingen erlades dels genom en kontantdel och dels genom avtal om tilläggsköpeskilling baserat på rörelseresultat under vart och ett av åren 2007, 2008 och 2009. Parterna har haft olika ståndpunkter beträffande tillämpning av aktieöverlåtelseavtalet där säljarnas uppfattning har varit att vissa kostnader ej skulle belasta rörelseresultatet 2008 och 2009 på vilket tilläggsköpeskilling beräknats.

Genom den uppgörelse som nu träffats, betalar Guideline ytterligare 1,5 mkr i ersättning till säljarna av MALÅ Geoscience, varav 1,26 mkr i nyemitterade Guideline-aktier och 0,24 mkr kontant avseende tilläggsköpeskilling för både 2008 och 2009. Aktierna som utges i ersättning ska tecknas till en kurs som motsvarar den volymviktade genomsnittliga aktiekursen under de fem (5) handelsdagar som infaller före den 22 november 2010 samt de tio (10) handelsdagar som infaller fr o m nämnda datum. Genom uppgörelsen är förvärvet av MALÅ Geoscience i sin helhet slutligt reglerat.

Stockholm, 3 november 2010

För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth,
VD, Guideline, Tel. 0733-25 75 03
alt. peter.hjorth@guidelinetechnology.com
Se även www.guidelinetechnology.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Guideline Pressrelease 2010-11-03.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Guideline Technology

Om Guideline Technology
Guideline Technology verkar inom geoteknologi med två verksamhetsområden. Affärsområdet Guideline utvecklar och marknadsför teknologi inom mikroseismik för identifikation av objekt och strukturer under mark. Affärsområdet MALÅ Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Guidelines aktie är noterad på NGM Equity.