Guideline Geo Group MALÅ/ABEM

GUIDELINE INGÅR FÖRLIKNING MED SÄLJARNA AV MALÅ GEOSCIENCE

Press Release   •   Sep 03, 2008 08:17 GMT

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49727(NGM:GODT)

Guideline Oil Drilling Technology AB (publ), noterat på NGM-Equity, har ingått en förlikning med säljarna av MALÅ Geoscience angående reglering av tilläggsköpeskilling. Uppgörelsen innebär att Guideline erlägger totalt 16,9 mkr baserat på rörelseresultatet för 2007 i MALÅ Geoscience-koncernen. Ersättning utgår med 10,6 mkr kontant och 6,3 mkr i aktier. Likviditeten i Guideline-koncernen är i stort oförändrad genom att banklån på sammanlagt 10 mkr samtidigt upptas.

Guideline har tidigare informerat marknaden om att 10,6 mkr skulle utbetalas från Guideline till säljarna av MALÅ Geoscience baserat på det reviderade rörelseresultatet för 2007 på 6,8 MSEK i MALÅ Geoscience. Parterna har haft olika ståndpunkter beträffande tillämpning av aktieöverlåtelseavtalet där säljarnas uppfattning har varit att vissa kostnader ej skulle belasta rörelseresultatet 2007 på vilket tilläggsköpeskilling beräknats. Förlikningen innebär att Guideline betalar 16,9 mkr baserat på 2007 års rörelseresultat, varav 10,6 mkr kontant och 6,3 mkr i nyemitterade aktier i Guideline. Likviditeten i Guidelinekoncernen är i stort oförändrad efter kontantbetalning genom att banklån på sammanlagt 10 mkr upptas. Vad gäller den del av betalningen som sker genom aktier ska antalet aktier bestämmas genom det volymviktade kursgenomsnittet i perioden 1 - 14 oktober. Förlikningsavtalet omfattar inte tilläggsköpeskilling baserat på rörelseresultatet för 2008 och 2009 som ska beräknas som
tidigare enligt aktieöverlåtelseavtalet, dvs att full ersättning på 20 mkr (10 mkr + 10 mkr) utgår om rörelseresultaten i MALÅ Geoscience i perioden uppgår till 21,4 mkr respektive 31,2 mkr. Utbetalning av tilläggsköpeskilling baserat på 2008 och 2009 års rörelseresultat är symmetriskt så att ett utfall på exempelvis 50% av dessa nivåer innebär att 50% av tilläggsköpeskillingen utgår.


För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth, VD, Guideline, tel. 0733 25 75 03 alt. peter.hjorth@guidelinetechnology.com
Se även www.guidelinetechnology.com och www.malags.se.


Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) är verksamt inom geoteknologi med två affärsområden. Affärsområdet Guideline har utvecklat en unik patentskyddad metod för positionsbestämning av borrspetsen under pågående borrning efter olja och andra fyndigheter. Affärsområdet MALÅ Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Bolagets aktie är noterad på NGM Equity.