Guideline Geo Group MALÅ/ABEM

GUIDELINE MEDDELAR NYTT ANTAL AKTIER

Press Release   •   Feb 28, 2011 07:59 GMT

Antalet utestående aktier i Guideline Technology AB (publ) uppgår per den 28 februari 2011 till 60.983.358 med anledning av den emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som beslutades av styrelsen den 31 januari 2011 och som ökade antalet aktier med 553.505.

Emissionen riktades till det engelska investeringsbolaget New Street Capital LLP. Emissionen registrerades den 17 februari 2011 hos Bolagsverket.

Stockholm, 28 februari 2011

För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth, VD, Guideline
tel. 0733-25 75 03
alt. info@guidelinetechnology.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Guideline Pressrelease 2011-02-28.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Guideline Technology

Om Guideline Technology
Guideline Technology verkar inom geoteknologi med två verksamhetsområden. Affärsområdet Guideline utvecklar och marknadsför teknologi inom mikroseismik för identifikation av objekt och strukturer under mark. Affärsområdet MALÅ Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Guidelines aktie är noterad på NGM Equity.


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här