Guideline Geo Group MALÅ/ABEM

GUIDELINE OIL DRILLING TECHNOLOGYS EUROPAPATENT GODKÄNT

Press Release   •   Apr 06, 2006 07:13 GMT

Guideline Oil Drilling Technology ABs helägda dotterbolag Guideline AB har erhållit besked från Europeiska Patentverket att bolagets patentansökan för ett flertal designerade länder i Europa har godkänts. Patent är sedan tidigare beviljat i USA och Sverige och motsvarande ansökningar är under behandling i Japan och Kanada. Guideline är ett svenskt utvecklingsbolag med en metod för positionsbestämning av borren under pågående borrning efter olja och andra fyndigheter. Guidelines metod kan ge väsentliga tids- och kostnadsbesparingar där styrd borrning krävs för att utvinning skall kunna ske på mest resurseffektiva sätt. Guideline har från det Europeiska Patentverket efter granskning erhållit besked om att patent godkänts baserat på europeisk patentansökning nr 01918127 med titeln "Method for estimating the position of a drill" designerat för ett flertal europeiska länder. Det godkända patentet skyddar Guidelines grundmetod. Metoden innebär att borrens läge kan bestämmas under pågående borrning i jordskorpan. Något förenklat omfattar metoden registrering, med hjälp av sensorer, av tidsskillnader vid utbredning av seismiska vågor från borren. På basis av dessa tidsskillnader beräknas borrens läge kontinuerligt. Motsvarande patent är sedan tidigare beviljat i USA och Sverige och patentansökningar är under behandling i Japan och Kanada. För ytterligare information kontakta: Peter Hjorth, VD, Guideline Oil Drilling Technology, tel. mobil. +46-733 25 75 03 eller E-post: info@guidelinetechnology.com