Guideline Geo Group MALÅ/ABEM

GUIDELINE TECKNAR AVTAL MED KANADENSISKA KOBOLD SERVICES

Press Release   •   Sep 04, 2008 14:45 GMT

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49747


(NGM:GODT)

Calgary, Kanada, 4 september, Guideline Oil Drilling Technology AB (publ), noterat på NGM-Equity, meddelar att dotterbolaget Guideline AB har tecknat avtal kring samarbete med kanadensiska teknologibolaget Kobold Services Inc. kring tester av teknik för 3-D visualisering och kartläggning av sprickbildning i berg vid hydraulisk bergspräckning. Genom tekniken som är patentskyddad avser parterna att i realtid leverera tredimensionell kartläggning av sprickbildning i berg vilket kan kostnadseffektivisera produktionsprocessen vid oljeborrning. Parterna har inlett tester i Kanada tillsammans med ett större oberoende oljebolag. Om testerna är framgångsrika planerar parterna att etablera ett gemensamt bolag för att utveckla tekniken och kommersialisera den.

Kobold Services är ett kanadensiskt teknologibolag med fokus på utveckling av ny, innovativ teknologi inom oljeservicesektorn, inkluderande borrhålsteknologi och andra relaterade teknikområden. Dessa teknologier är avsedda att minska kostnaderna och effektivisera oljebolagen inom borrning, färdigställande av borrhål och produktion. Grundare och ledning i Kobold Services är personer med omfattande erfarenhet från den nordamerikanska oljeservicebranschen.

Guideline och Kobold Services avser testa och kommersialisera tekniken för tredimensionell visualisering och kartläggning av s k bergspräckning som används då olje- och gasfickor måste förbindas för att en fyndighet ska kunna producera på ett resurseffektivt sätt. Tekniken utgår från Guideline-metoden och innebär något förenklat att seismiska vågor i berget med ursprung från bergspräckning registreras med hjälp av sensorer i markplanet och att tidsskillnader beräknas från olika seismiska händelser. På basis av dessa tidsskillnader beräknas och kartläggs sprickornas totala utbredning i berget.

- Hydraulisk bergspräckning av olje- och gaskällor är en extremt kostsam process för oljebolagen och det finns bara ett fåtal företag som kan tillhandahålla teknik för att visualisera och kartlägga de sprickbildningar som uppstår genom processen. Om Guidelines teknik går att applicera på bergspräckning och kommersialisera, går det att tjäna mycket stora pengar, säger Mark Adreychuk, VD i Kobold Services.

- Kobold Services drivs av några mycket framgångsrika entreprenörer och företagsledare inom den kanadensiska oljeservicebranschen. Gemensamt tillför vi unik teknologi, branschkunskaper och nätverk för att skapa en affärsmöjlighet med stor potential, säger VD i Guideline Peter Hjorth

För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth, VD, Guideline, tel. 0733 25 75 03
Mark Andreychuk, VD, Kobold Services tel. +1 403 816 3099


Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) är verksamt inom geoteknologi med två affärsområden. Affärsområdet Guideline har utvecklat en unik patentskyddad metod för positionsbestämning av borrspetsen under pågående borrning efter olja och andra fyndigheter. Affärsområdet MALÅ Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Bolagets aktie är noterad på NGM Equity.

Kobold Services Inc. är ett privatägt kanadensiskt teknologibolag inom oljeservicesektorn baserat i Calgary, Alberta, Canada. Grundare och partners inkluderar Mark Andreychuk, Per Angman och Lindsay Hood. Mark Andreychuk är Ingenjör och VD i Kobold Services Inc, samt författare till ett flertal patent och välkänd och framgångsrik entreprenör inom Coiled Tubing Drilling och Fracturing Operations. Per Angman är ingenjör och författare till ett flertal patent inom oljeborrning, borrhålsutrustning och oljefältsservice.