Guideline Geo Group MALÅ/ABEM

GUIDELINES DOTTERBOLAG DATAWELL ENERGY SERVICES HAR GENOMFÖRT FYRA NYA FÄLTTESTER MED TVÅ KANADENSISKA OLJEBOLAG

Press Release   •   Oct 08, 2010 07:02 GMTCalgary, Kanada, 8 oktober, Guideline Technology AB (publ), noterat på NGM-Equity, har via det kanadensiska dotterbolaget Datawell Energy Services Ltd under perioden augusti till början av oktober genomfört fyra fälttester med två Kanadensiska oljebolag.

Insamling av fältdata har skett med den nya trådlösa versionen av systemet för övervakning av mikroseismiska händelser. De genomförda testerna omfattar övervakning av sprickzoner i samband med så kallad hydraulisk bergspräckning som används för att öka produktion i olje- och gaskällor. Testerna inkluderar både horisontella och vertikala borrhål och hydraulisk bergspräckning i en eller flera zoner.

Materialet från testerna är omfattande och analysarbete pågår för färdigställande av testresultat. Preliminärt kan dock konstateras att tid och kostnader för insamling av fältdata betydligt understiger tidigare nivåer och att signalkvalitet (noise-to-signal-ratio) är väsentligt förbättrad. Resultat från testerna kommer att presenteras för utvalda oljebolag under hösten som ett led i processen att verifiera och kommersialisera tekniken.

Som tidigare rapporterats har Guidelines dotterbolag Datawell Energy Services under våren utvecklat en ny trådlös version av system för övervakning av hydraulisk bergspräckning. DDCsystemet ("Digital Data Collection System") innehåller en GPS med mycket hög noggrannhet för tidssynkronisering, en radiodel för trådlös dataöverföring, samt batteri och datalagringskapacitet för en veckas kontinuerlig drift utan batteribyte. Systemet innehåller även ett egenutvecklat installationssystem för sensorer på större djup.

Enligt plan skulle systemet börja testas i fält i början av sommaren, men som tidigare meddelats var tester under början av sommaren ej möjliga på grund av extrema väderförutsättningar i västra Kanada med mycket stora mängder regn och regnsjuka och sanka marker.

Under perioden augusti till början av oktober har dock dotterbolaget Datawell Energy Services Ltd kunnat genomföra sammanlagt fyra fälttester med två Kanadensiska oljebolag. Testerna inkluderar insamling av fältdata med DDC-systemet och placering av sensorer på större djup. De genomförda testerna omfattar övervakning av sprickzoner vid hydraulisk bergspräckning både vid horisontella och vertikala borrhål i en eller flera zoner. Testerna har genomförts i provinsen Alberta i västra Kanada. Materialet från testerna är omfattande och analysarbete pågår för färdigställande av testresultat.

Kostnader för samtligt fältarbete i samband med de genomförda testerna, inkluderande inspelning av så kallade ljudloggar, är finansierade av oljebolagen och Guidelines kanadensiska samarbetspartner Kobold. Kostnader för analyser av data från tester är tagna av Guidelines helägda svenska dotterbolag Datawell Energy Services AB. Resultat från testerna kommer att presenteras för och diskuteras med utvalda oljebolag under hösten som ett led i processen att verifiera och kommersialisera tekniken.

Calgary, 8 oktober 2010

För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth, VD, Guideline,
Telefon: 0733- 25 75 03

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Guideline Pressrelease 2010-10-08.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Guideline Technology

Om Guideline Technology
Guideline Technology verkar inom geoteknologi med två verksamhetsområden. Affärsområdet Guideline utvecklar och marknadsför teknologi inom mikroseismik för identifikation av objekt och strukturer under mark. Affärsområdet MALÅ Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Guidelines aktie är noterad på NGM Equity.