Guideline Geo Group MALÅ/ABEM

GUIDELINES DOTTERBOLAG MALÅ GEOSCIENCE ERHÅLLER STRATEGISKA ORDER I RYSSLAND INOM INFRASTRUKTUR

Press Release   •   Feb 25, 2011 07:29 GMT

Stockholm, 25 februari, Guideline Technology AB (publ), noterat på NGM Equity, meddelar att dotterbolaget MALÅ Geoscience erhållit order på flera system från Ryssland för användning inom infrastruktur och kärnkraftsindustrin.

Försäljningen i Ryssland har 2011 börjat positivt, då flera order av olika MALÅ GPR system har erhållits från forskningsinstitut, infrastruktur- och kärnkraftsindustri. Det ledande järnvägsdesignoch byggföretaget i Ryssland har köpt MALÅ system som kommer att användas för undersökningar av banvallar i Moskvaregionen. Ett av de statliga kärnkraftsbolagen har också införskaffat MALÅ system för nyttjande vid produktionsanläggningar.

- GPR marknaden i Europa har en stigande kurva. Rysslandsförsäljningen har börjat bra och det är positivt då 2010 var ett mellanår, säger Niclas Ingemarsson, VD, MALÅ Geoscience.

MALÅ Geoscience är ledande tillverkare av innovativa markradarsystem, även kallat Ground Penetrating Radar (GPR) system, samt programvara som utformats för att tillgodose behoven hos de professionella, tekniska och geologiska användare i världen. MALÅ Geoscience har ett utbud av produkter som passar alla GPR tillämpningar. MALÅ Geoscience erbjuder GPR system med större flexibilitet än konkurrerande system och är världsledande inom både borrhålssystem och multikanalsystem.

Stockholm, 25 februari 2011

För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth, VD, Guideline Technology
tel. +46-733 25 75 03

Niclas Ingemarsson, VD, MALÅ Geoscience,
tel. +46-953 345 50

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Guideline Pressrelease 2011-02-25.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Guideline Technology

Om Guideline Technology
Guideline Technology AB (publ) är verksamt inom geoteknologi med två affärsområden. Affärsområdet Guideline utvecklar och marknadsför teknologi inom mikroseismik för identifikation av objekt och strukturer under mark. Inom affärsområdet Guideline finns samriskbolaget SPC Technology i vilket Guideline äger 50,1%. Affärsområdet MALÅ Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Guideline Technologys aktie är noterad på NGM Equity.


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här