Guideline Geo Group MALÅ/ABEM

GUIDELINES DOTTERBOLAG MALÅ GEOSCIENCE ETABLERAR FÖRSÄLJNINGSKONTOR I AUSTRALIEN

Press Release   •   Feb 10, 2010 08:18 GMT

(NGM : GODT) Guideline Technology AB (publ) meddelar att dotterbolaget MALÅ Geoscience öppnar försäljningskontor i Australien.

Under 2008 vidtog MALÅ Geoscience åtgärder för att stärka närvaron på den strategiskt viktiga Australiensiska marknaden genom att komplettera återförsäljarnätet. Detta ledde till kraftigt ökad försäljning och flera viktiga orders under 2009. För att möta den ökade efterfrågan på MALÅ Geosciences GPR produkter på de Australiensiska och Nya Zeeländska marknaderna öppnar nu MALÅ Geoscience försäljningskontor i Australien, MALÅ Australia. Företaget kommer i och med etableringen av kontoret att vidareutveckla de goda affärsmöjligheter som regionen erbjuder genom lokal närvaro.

- Att MALÅ nu har möjlighet att etablera ett försäljningskontor i Australien är en viktig del i vårt strategiska arbete att öka vår regionala närvaro och serviceberedskap runt om i världen. MALÅ Australia är en naturlig utveckling i linje med vårt tillväxtarbete och bygger på en solid efterfrågan av våra produkter i regionen, säger Niclas Ingemarsson, VD, MALÅ Geoscience.

Stockholm, 10 februari 2010

För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth
VD, Guideline
Tel. 0733-25 75 03
E-post: info@guidelinetechnology.com

Niclas Ingemarsson
VD, MALÅ Geoscience
Tel. +46-953 345 50

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Guideline Pressrelease 2010-02-10.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Guideline Technology

Om Guideline Technology
Guideline Technology är verksamt inom geoteknologi med två affärsområden. Affärsområdet Guideline utvecklar och marknadsför teknologi inom mikroseismik för identifikation av objekt och strukturer under mark. Affärsområdet MALÅ Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Bolagets aktie är noterad på NGM Equity.

Om MALÅ Geoscience
MALÅ Geoscience är ledande tillverkare av innovativa markradarsystem, även kallat Ground Penetrating Radar (GPR) system, samt programvara som utformats för att tillgodose behoven hos professionella användare inom infrastruktur- och geologisektorn. MALÅ Geoscience har ett utbud av produkter som passar alla GPR tillämpningar. MALÅ Geoscience erbjuder flexibla GPR system och är världsledande inom både borrhålsradar och multikanalsystem.