Guideline Geo Group MALÅ/ABEM

GUIDELINES DOTTERBOLAG MALÅ GEOSCIENCE RAPPORTERAR STRATEGISKA FÖRSÄLJNINGAR TILL FORSKNINGSINSTITUT I EUROPA OCH USA

Press Release   •   Feb 16, 2010 07:39 GMT

(NGM : GODT) Guideline Technology AB (publ) meddelar att dotterbolaget MALÅ Geoscience sålt MIRA system till Europeiska och Amerikanska forskningsinstitut.

MALÅ Geoscience har sålt MIRA system (MALÅ Imaging Radar System) till Europeiska och Amerikanska forskningsinstitut som kommer att använda systemen för att utveckla tillämpningsområden för markradar inom infrastruktur. Konkurrenter har ännu inte lyckats presentera produkter som direkt konkurrerar med MIRA och efterfrågan och försäljning av dessa mera avancerade system förväntas därför öka under 2010.
- Under den senare delen av 2009 har MALÅ sett en försiktigt ökad efterfrågan av MIRA system. Forskningsinstitut är särskilt viktiga att få med sig när det gäller att få penetration för nya markradartillämpningar. MIRA är det mest avancerade och kostnadseffektiva systemet på marknaden och i takt med att fler storskaliga projekt finns ute på anbud så kommer försäljningen av dessa system att få ytterligare fotfäste, säger Niclas Ingemarsson, VD, MALÅ Geoscience.

MALÅ Geoscience är ledande tillverkare av innovativa markradarsystem, även kallat Ground Penetrating Radar (GPR) system, samt programvara som utformats för att tillgodose behoven hos professionella användare inom infrastruktur- och geologisektorn. MALÅ Geoscience har ett utbud av produkter som passar alla GPR tillämpningar. MALÅ Geoscience erbjuder flexibla GPR system och är världsledande inom både borrhålsradar och multikanalsystem.

Stockholm, 16 februari 2010

För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth
VD, Guideline
Tel. 0733-25 75 03
E-post: info@guidelinetechnology.com

Niclas Ingemarsson
VD, MALÅ Geoscience
Tel. +46-953 345 50

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Guideline Pressrelease 2010-02-16.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Guideline Technology

Om Guideline Technology
Guideline Technology är verksamt inom geoteknologi med två affärsområden. Affärsområdet Guideline utvecklar och marknadsför teknologi inom mikroseismik för identifikation av objekt och strukturer under mark. Affärsområdet MALÅ Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Bolagets aktie är noterad på NGM Equity.

Om MALÅ Geoscience
MALÅ Geoscience är ledande tillverkare av innovativa markradarsystem, även kallat Ground Penetrating Radar (GPR) system, samt programvara som utformats för att tillgodose behoven hos professionella användare inom infrastruktur- och geologisektorn. MALÅ Geoscience har ett utbud av produkter som passar alla GPR tillämpningar. MALÅ Geoscience erbjuder flexibla GPR system och är världsledande inom både borrhålsradar och multikanalsystem.