Guideline Geo Group MALÅ/ABEM

GUIDELINES DOTTERBOLAG SPC TECHNOLOGY BEVILJAS PATENT AVSEENDE SIGNALERING MED SLAGHAMMARE

Press Release   •   Feb 02, 2010 10:09 GMT

Guideline Technology AB (publ), noterat på NGM-Equity, har i dotterbolaget SPC Technology AB erhållit besked att patentansökan avseende signalering med slagborr har godkänts och att patent kommer att meddelas. Uppfinningen kan användas vid överföring av borrhålsdata till borroperatören och innebär möjligheter till effektivisering av borrning. Det meddelade patentet bedöms ha stor betydelse för SPC Technologys fortsatta verksamhet.

Guidelines dotterbolag SPC Technology, verksamt inom utveckling av teknologi för effektivisering av borrning inom olja, gas och gruvindustri, har erhållit besked från det svenska patentverket att patentansökan nr 0801104-1 har godkänts och att svenskt patent kommer att meddelas. Denna patentansökan avser en bottenhålsanordning och ett förfarande och system för överföring av data från en bottenhålsanordning.

Genom uppfinningen möjliggörs kommunikation av för borroperatören viktig borrhålsdata som till exempel kronlast, tryck, temperatur och vridmoment. Signalöverföringen kan ske med hjälp av en luftdriven slående borrhammare från botten av borrhålet. Syftet är att ge borroperatören information som möjliggör effektivare utnyttjande av hammarborren. SPC Technology har även en inlämnad internationell patentansökan (PCT) baserad på den svenska patentansökan.

Stockholm, 2 februari 2010

För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth,
VD, Guideline,
Tel. 0733-25 75 03

Erik Wästlund,
Ordförande SPC Technology,
Tel. +44-207 520 9236

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Guideline Pressrelease 2010-02-02.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Guideline Technology

Om Guideline Technology
Guideline Technology verkar inom geoteknologi med två verksamhetsområden. Affärsområdet Guideline utvecklar och säljer teknologi inom mikroseismik för identifikation av objekt och strukturer under mark. Affärsområdet MALÅ Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Guidelines aktie är noterad på NGM Equity.