Guideline Geo Group MALÅ/ABEM

GUIDELINES DOTTERBOLAG SPC TECHNOLOGY RAPPORTERAR POSITIVA RESULTAT FRÅN TEKNISK OCH KOMMERSIELL FÖRSTUDIE

Press Release   •   Feb 09, 2010 08:15 GMT

Stockholm, 9 februari, Guideline Technology AB, noterat på NGM Equity, meddelar att dotterbolaget SPC Technology AB i samarbete med Atlas Copco Secoroc AB har slutfört en teknisk och kommersiell förstudie för utvärdering av ny teknik för kommunikation av borrhålsdata. Baserat på positiva resultat i förstudien har SPC Technologys ägare Guideline AB och New Street Capital LLP beslutat att tillskjuta ytterligare finansiering.

Baserat på positiva resultat i förstudien har SPC Technologys ägare Guideline och New Street Capital avtalat om att i ett första steg tillskjuta ytterligare finansiering om 1,2 Mkr som bland annat ska användas för att etablera lämplig struktur för fortsatt utveckling och kommersialisering av tekniken.

Finansiering sker genom att Guideline och New Street Capital tillskjuter cirka 50% vardera av finansiering. New Street Capital tillskjuter finansiering, enligt tidigare överenskommelse med Guideline, genom att teckna aktier i Guideline Technology via en riktad nyemission till en volymviktad genomsnittlig aktiekurs i Guideline Technology under 10 handelsdagar före beslut om emissionen. Totalt tecknar New Street Capital 397.351 aktier till kurs 1,51 skr per aktie. Guideline tillskjuter pengar i SPC Technology genom villkorat aktieägartillskott.

Stockholm, 9 februari 2010

För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth,
VD, Guideline,
Tel. 0733-25 75 03

Erik Wästlund,
Ordförande SPC Technology,
Tel. +44-207 520 9236

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Guideline Pressrelease 2010-02-09.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Guideline Technology

Om Guideline Technology
Guideline Technology är verksamt inom geoteknologi med två affärsområden. Affärsområdet Guideline utvecklar och marknadsför teknologi inom mikroseismik för identifikation av objekt och strukturer under mark. Affärsområdet MALÅ Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Bolagets aktie är noterad på NGM Equity.