Guideline Geo Group MALÅ/ABEM

Guidelines samarbete bär frukt

Press Release   •   Feb 04, 2011 08:24 GMT

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2011-03/bbb-2011-03.htm#Guideline

- Dotterbolaget SPC Technology erhåller första kommersiell order
Nio månader efter att avtalet mellan SPC Technology och Atlas Copco Secoroc presenterades har nu en första kommersiell order lagts. Guidelines vd Peter Hjorth förklarar närmare för beQuoted vad ordern innebär och berättar även om utvecklingen i Datawell Energy.

Första kommersiell order
2011 inleddes med att Guideline Technologies samriskbolag SPC Technology erhöll sin första kommersiella order från samarbetspartnern Atlas Copco Secoroc. Ordern, som uppgår till 8,3 miljoner kronor, avser en produkt som tagits fram i syfte att effektivisera bergborrning inom bland annat olja och gas.

Fler order kan komma
De 8,3 miljoner kronorna är betalningen för ett första antal enheter SPC Technology sålt till Atlas Copco Secoroc, samt för de tillhörande mjukvarulicenserna för det första årets användning. De mjukvarulicenser som är nödvändiga för produkten för år två och framåt ingår inte i ordern. 

För att nyttja produktens funktionalitet fullt ut krävs mjukvara. Hur fördelningen i ordervärdet mellan hård- och mjukvara är uppdelad vill inte Peter Hjorth avslöja, men han antyder att det inte hör till ovanligheterna att mjukvarans andel utgör en väsentlig del av systemkostnaden i många sammanhang.

Det totala ordervärdet för produkten kan dessutom komma att bli högre än 8,3 miljoner kronor redan under första året eftersom denna order kan komma att följas av ytterligare order.

När och hur produkten kommer att lanseras mot slutkundsmarknaden är upp till Atlas Copco Secoroc att besluta. Innan detta sker kommer bolagen inte avslöja några fler detaljer om själva produkten av konkurrensskäl.

Första produkten av tre
Avsiktsförklaringen som SPC Technology och Atlas Copco Secoroc har tecknat innebär att de under de nästkommande åren tillsammans ska utveckla och marknadsintroducera tre produkter som förväntas öka effektiviteten av sänkborrhammare. 

Den nu aktuella ordern berör den första av dessa tre produkter. En produkt som i första hand vänder sig till marknaden för landbaserad olje- och gasborrning i Nordamerika samt till den europeiska marknaden för bergvärmeborrning.

Ordern innebär även att SPC Technology behöver nyrekrytera. Enligt Peter Hjorth har redan ett par systemutvecklare anställts, och ytterligare rekryteringar kan bli aktuella senare i år.

Nyemission genomförd
För att leverera ordern och för att genomföra nyrekryteringarna har SPC Technology fyllt på sin kassa med 3 miljoner kronor.

Kapitaltillskottet sker genom ett villkorat aktieägartillskott på 3 miljoner kronor från Guideline, varav 1,5 miljoner kronor kommer via en riktad nyemission till den andra ägaren i SPC Technology som är det engelska investeringsbolaget New Street Capital.

New Street Capital tecknar sig för aktier i Guideline för 1,5 miljoner kronor till den volymviktade teckningskursen 2,71 kronor. Att Guideline tillskjuter kapital via villkorat aktieägartillskott innebär att Guideline i ett senare läge kan återfå kapitalinsatsen från SPC Technology.

Finansieringen som nu tas in beräknas räcka fram till dess att SPC Technology uppskattas nå positivt kassaflöde på månadsbasis, vilket bolaget räknar med blir under andra halvåret 2011.

Enligt Peter Hjorth används pengarna till att investera i produktion av den första ordern, rörelsekapital för att täcka operativa kostnader, inklusive den nyrekryterade personalen, och för att täcka fasta kostnader.

Vad gäller samarbetet med New Street Capital fungerar detta mycket bra enligt Peter Hjorth. New Street Capital har förutom kapital tillsatt ledningsresurser och haft en viktig roll i utvecklingen av samarbetet med Atlas Copco Secoroc.

Datawell i het bransch
Peter Hjorth berättar även att han hyser stora förhoppningar för det andra dotterbolaget inom affärsområdet mikroseismik, Datawell Energy Services. Bolaget arbetar huvudsakligen med system för övervakning av hydraulisk bergspräckning i Nordamerika.

Datawells teknik används vid utvinning av så kallade icke-konventionella fyndigheter av olja och gas. Dessa fyndigheters betydelse växer när allt fler konventionella fyndigheter nått sin maxproduktion och där produktionen är avtagande.

De tester Datawell gör blev cirka två månader försenade sommaren 2010 på grund av det extrema vädret i Kanada. Peter Hjorth berättar att ett oavbrutet regnande förvandlade borrplatserna till lervälling. Därför fick planerad borrning och hydraulisk bergspräckning senareläggas och därmed även testmöjligheter.

Under senare tid har emellertid både tester genomförts och kommersiella förhandlingar med kanadensiska oljebolag förts. Peter Hjorth ser positivt på utvecklingen i båda fallen. 

För att fortsätta finansiera Datawell ser Peter Hjorth så kallade testjobb för oljebolag, där man inte tar ut full taxa, som en viktig faktor. Han utesluter inte heller att det kan bli aktuellt med en nyemission i det kanadensiska dotterbolaget Datawell Energy Services. 

Peter Hjorth hyser dock stora förhoppningar inför framtiden för Datawell. Han hänvisar då framförallt till Datawells konkurrent MicroSeismic som enligt egen utsago vuxit kraftigt, med i genomsnitt 65 procent per år, sedan starten för sju år sedan. Bolaget har nyligen offentliggjort en riktad nyemission om 100 miljoner dollar. 

Även om Datawell är långt från MicroSeismics storlek drar Peter Hjorth paralleller till bolaget. Han anser att Datawells teknik är konkurrenskraftig och att bolaget har goda möjligheter att etablera sig på den nordamerikanska marknaden