Guideline Geo Group MALÅ/ABEM

GUIDELINES SAMRISKBOLAG SPC TECHNOLOGY ERHÅLLER FÖRSTA ORDER FRÅN ATLAS COPCO SECOROC

Press Release   •   Sep 13, 2010 07:10 GMT

Guideline Technology AB (publ), noterat på NGMEquity, meddelar att samriskbolaget SPC Technology AB har erhållit en första order från Atlas Copco Secoroc AB till ett värde av cirka 1 Mkr. Ordern avser en testserie av en första gemensam produkt för ökad effektivitet inom borrning. Produkten ska enligt plan lanseras till slutkund kring årsskiftet.

SPC Technology AB och Atlas Copco Secoroc AB har som tidigare meddelats ingått en avsiktsförklaring att under de nästkommande åren tillsammans utveckla och marknadsintroducera tre produktgrupper som förväntas öka effektiviteten av sänkborrhammare samt stärka konkurrenspositionen för Atlas Copco Secoroc AB och SPC Technology AB.

I ett första steg har SPC Technology AB och Atlas Copco Secoroc AB avtalat om samarbete kring en specifik produkt som skall marknadsintroduceras under slutet av 2010. De marknadssegment som har identifierats som mest intressanta inkluderar mångmiljardmarknaden för landbaserad olje- och gasborrning, samt den nordamerikanska och europeiska marknaden för jordvärmeborrning.

Inom ramen för detta samarbete har SPC Technology erhållit en första order från Atlas Copco Secoroc till ett värde av cirka 1 Mkr. Ordern avser en testserie av en första gemensam produkt för effektivisering inom borrning. Produkten planeras att lanseras kring årsskiftet till slutkundmarknaden. Innan så sker lämnas av konkurrensskäl inga ytterligare detaljer kring produkten.

Stockholm, 13 september 2010

För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth, VD, Guideline, tel. 0733-25 75 03
Erik Wästlund, Ordförande SPC Technology, tel. +44-207 520 9236

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Guideline Pressrelease 2010-09-13.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Guideline Technology

Om Guideline Technology
Guideline Technology AB (publ) är verksamt inom geoteknologi med två affärsområden. Affärsområdet Guideline utvecklar och marknadsför teknologi inom mikroseismik för identifikation av objekt och strukturer under mark. Inom affärsområdet Guideline finns samriskbolaget SPC Technology i vilket Guideline äger 50,1%. Affärsområdet MALÅ Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Guideline Technologys aktie är noterad på NGM Equity.