Guideline Geo Group MALÅ/ABEM

GUIDELINES SAMRISKBOLAG SPC TECHNOLOGY INGÅR KOMMERSIELLT AVTAL MED ATLAS COPCO SECOROC RÖRANDE FÖRSTA GEMENSAM PRODUKT

Press Release   •   Oct 14, 2010 07:03 GMT


Stockholm, 14 oktober, Guideline Technology AB (publ), noterat på NGM Equity, meddelar att samriskbolaget SPC Technology AB har ingått ett kommersiellt avtal med Atlas Copco Secoroc AB rörande den första gemensamma produkten som planeras lanseras vid årsskiftet. Avtalet utgör en ram för de kommersiella villkoren i samarbetet och innebär bland annat att Atlas Copco Secoroc AB erhåller exklusiva distributionsrättigheter globalt för produkten under minst tre år. I motprestation erhåller SPC Technology AB under exklusivitetsperioden en garanterad och växande årlig intäkt i form av programvarulicenser kopplade till produkten.

SPC Technology AB och Atlas Copco Secoroc AB har som tidigare meddelats ingått en avsiktsförklaring att under de nästkommande åren tillsammans utveckla och marknadsintroducera tre produktgrupper som förväntas öka effektiviteten av sänkborrhammare samt stärka konkurrenspositionen för Atlas Copco Secoroc AB och SPC Technology AB.

I ett första steg har SPC Technology AB och Atlas Copco Secoroc AB avtalat om samarbete kring en specifik produkt som skall marknadsintroduceras vid årsskiftet 2010-2011. De marknadssegment som har identifierats som mest intressanta inkluderar mångmiljardmarknaden för landbaserad olje- och gasborrning, samt den nordamerikanska och europeiska marknaden för jordvärmeborrning.

Inom ramen för detta samarbete har SPC Technology AB och Atlas Copco Secoroc AB tecknat ett kommersiellt avtal rörande den första gemensamma produkten. I avtalet beskrivs de affärsmässiga villkoren rörande volymåtaganden, prissättning och marginalfördelning mellan parterna. Avtalet innebär även att Atlas Copco Secoroc AB erhåller exklusiva distributionsrättigheter globalt för produkten under minst tre år i perioden 2011-2013. I gengäld erhåller SPC Technology AB en garanterad och växande årlig intäkt i form av programvarulicenser.

- Avtalet är en viktig milstolpe i samarbetet med Atlas Copco Secoroc och demonstrerar hur vi snabbt lyckats kommersialisera den gemensamma utveckling som bedrivits. För SPC Technology innebär det dessutom att vi säkrat intäkter som väl täcker bolagets kostnader förutsatt att Atlas Copco Secoroc genomför sin marknadsplan, säger Peter Hjorth, VD i SPC Technology och Guideline.

Stockholm, 14 oktober 2010

För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth,
VD, Guideline, VD SPC Technology,
Tel. 0733-25 75 03

Erik Wästlund,
Ordförande SPC Technology,
Tel. +44-207 520 9236

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Guideline Pressrelease 2010-10-14.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Guideline Technology

Om Guideline Technology
Guideline Technology AB (publ) är verksamt inom geoteknologi med två affärsområden. Affärsområdet Guideline utvecklar och marknadsför teknologi inom mikroseismik för identifikation av objekt och strukturer under mark. Inom affärsområdet Guideline finns samriskbolaget SPC Technology i vilket Guideline äger 50,1%. Affärsområdet MALÅ Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Guideline Technologys aktie är noterad på NGM Equity.


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________