TechniaTranscat

JM investerar i Dassault Systèmes PLM lösning från Addnodes dotterbolag Technia för att kontrollera och rationalisera sina affärsprocesser

Press Release   •   Sep 14, 2010 07:00 GMT

Addnodes dotterbolag Technia, den ledande leverantören i Europa av Product Lifecycle Management (PLM) lösningar, har tecknat ett avtal med JM. Avtalet omfattar leverans av en PLM lösning baserad på programvaruplattformen ENOVIA från Dassault Systèmes. Därtill är Technia Value Components är en viktig huvudkomponent i leveransen - vilka bidrar med ökad användarvänlighet och produktivitet i systemet. Avtalet sträcker sig över 5 år och avser 1500 användare.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder med tyngdpunkt på storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Projekten är ofta stora och komplexa och nya stadsdelar växer fram. Ett exempel på bostäder i Stockholm är Liljeholmskajen på bilden ovan som är ett av JMs största projekt.

“Vi kommer starta upp detta projekt i liten skala, men vi ser redan nu flera nya områden där vi kan använda PLM för att göra vår verksamhet än mer effektiv i framtiden”, säger  Lennart Henriz, Head of Operations Development (Quality, Environment, IT) på JM.

“Utmaningarna i byggsektorn är mycket lika de vi ser i andra branscher: En ständig strävan efter att effektivisera sina processer, öka intäkterna och minska kostnaderna samt finna nya sätt att minska tiden till marknaden, – och samtidigt uppfylla lagstiftningens krav. Dessa frågor är mycket viktiga och kräver ständig uppmärksamhet och snabba förändringar. Men de kan behandlas effektivt med hjälp av PLM. Vi har noterat att byggsektorn i en allt större utsräckning anammar PLM som ett strategiskt affärsverktyg. Vi känner oss förvissade om att vi med hjälp av vårt ENOVIA PLM erbjudande, i kombination med Technias expertis, kommer hjälpa JM att övervinna sina utmaningar och bidra till deras framtida framgång”, säger Florian von Tiedemann, Director, Energy & Construction på Technia AB.

“Detta är en strategisk affär för oss inom byggsektorn. Den bekräftar att det finns god potential att repetera det värdeskapande vi åstadkommit inom andra industrisegment. Vi kommer att hjälpa JM att öka deras konkurrenskraft – på samma sätt som vi gjort för andra kunder”, säger Ylva Berg, CEO och President på Technia.

________________________________________________________________________________

För mer information

Technia
Ylva Berg, CEO
Tel: +46 733 77 24 67
E-mail: ylva.berg@technia.com

Florian von Tiedemann, Director Construction and Energy
Tel: +46 733 77 24 60
E-mail: fvt@technia.com

JM
Lennart Henriz, Head of Operations Development (Quality, Environment, IT)
Tel: +46 8 782 89 47
E-mail: lennart.henriz@jm.se
________________________________________________________________________________

Om JM
Mer information om JM finns på www.jm.com.

Om Technia
Technia är den ledande leverantören i Europa av Product Lifecycle Management (PLM) lösningar för att skapa och hantera produktinformation under en produkts hela livscykel. Technia, som ingår i Addnode koncernen (noterad på OMX Nordic List, Small Capp), har ca 170 medarbetare och är etablerat i Sverige, Norge, Finland och USA . Företaget är strategisk partner till fler än 200 ledande  företag och bland Technias kunder kan nämnas: BT Products, Ericsson, Electrolux, ESAB, Forsmark, GE Healthcare, Haglöfs, Marioff, Metso Paper, Mölnlycke Health Care, Nokia, Oticon, Proximion, Scania, Seco Tools, Sectra Mamea, Skanska,Medtronic, Beckman Coulter, Sony Ericsson och SSAB. Mer information om Technia finns på www.technia.com

Om Dassault Systèmes
Dassault Systèmes, Europas näst största mjukvaruföretag, är världsledande på lösningar inom 3D och PLM* (Product Lifecycle Management). Dassault Systèmes Group levererar värde till mer än 100 000 kunder i 80 länder och har varit pionjär inom 3Dmjukvarumarknaden sedan 1981. Dassault Systèmes är listat på Nasdaqbörsen (DASTY) och Euronext Paris (#13065, DSY.PA).
Mer information finns tillgänglig på http://www.3ds.com/se

Dassault Systèmes utvecklar och marknadsför PLM-applikationer och relaterade tjänster samt förser marknaden med en 3D-vision för hela produktlivscykeln, från idé till underhåll. Bland företagets produkter återfinns CATIA, SolidWorks, DELMIA, ENOVIAprodukterna

(ENOVIA VPLM, ENOVIA MatrixOne och ENOVIA SmarTeam, SIMULIA och 3DVIA).