AkzoNobel Pulp and Performance Chemicals

Läckande syra togs om hand vid Eka Chemicals

Press Release   •   Oct 25, 2005 13:16 GMT

Ett läckage av saltsyra upptäcktes vid femtiden på tisdagsmorgonen vid Eka Chemicals i Bohus. Saltsyran samlades upp i den invallning som omger tanken och ingen syra har läckt ut till omgivningen. Läckaget uppstod på en lagertank c:a 0,5 m över mark. 10-15 m3 syra beräknas ha gått ut i invallningen och har tagits om hand i Ekas interna processavloppssystem. Ingen syra har läckt ut utanför invallat område. Kommunens räddningstjänst anlände klockan fem. Ekas egen personal pumpar innehållet till närliggande tankar och saltsyran kommer att kunna tas om hand inom Ekas eget system. Tanken innehöll 190 m3 syra vid tillfället. Tanken beräknas vara tömd under tisdagsförmiddagen. För ytterligare information kontakta Erik Widén Communications manager Eka Chemicals AB SE-445 80 Bohus , Sweden Tel:+46 31 58 71 79 Mobile:+46 709 57 71 79 Fax:+46 31 58 72 12 e-mail: erik.widen@eka.com www.eka.com Eka Chemicals med 3,070 anställda i 30 länder utgör en affärsenhet inom Akzo Nobel. Omsättningen uppgick 2004 till 8.900 MSEK. Eka Chemicals är en ledande leverantör av blekkemikalier, papperskemikalier och system till massa- och pappersindustrin i hela världen, liksom vissa specialkemikalier till läkemedelsindustri, vattenrening, elektronikindustri m fl. www.eka.com Akzo Nobel förser kunder över hela världen med läkemedel, färg och kemi. Koncernens omsättning för 2004 uppgick till cirka 114,5 miljarder SEK. Akzo Nobel har för närvarande 61 500 medarbetare i över 80 länder. Huvudkontoret ligger i Nederländerna. Resultatet för tredje kvartalet publiceras 19 oktober, 2005. www.akzonobel.com