Bulls Licensing

Mumintrollen till Rabén & Sjögren

Press release   •   Mar 09, 2012 08:50 UTC

Barn- och ungdomsboksförlaget Rabén & Sjögren inleder ett samarbete med Bulls Press
och Schildts & Söderströms kring Muminkaraktärerna. Från och med 2014 övertar Rabén &
Sjögren rättigheterna till de 12 originalböckerna av Tove Jansson och redan nu får Rabén &
Sjögren huvudansvaret för utgivningen av Muminkaraktärerna inom området non-books, med
aktivitetsböcker, pussel, spel och ritsaker, samt utgivning av helt nya böcker. De första titlarna
i utgivningen kommer redan hösten 2012.
2012-03-09
© Moomin Characters™
- Det är både stort och glädjande att få välkomna Mumintrollen till
Rabén & Sjögren. Jag ser det som ett kvitto på det fina arbete vi gör
med att förvalta våra karaktärer inom såväl böcker som non-booksområdet,
säger Ann Sköld Nilsson, förlagschef för Rabén & Sjögren.
I Rabén & Sjögrens uppdrag ligger dels att förvalta och ge ut det
Muminsortiment som redan finns inom non-books-området, men
framför allt att utveckla och ge ut nya produkter och böcker med
de välkända och omtyckta karaktärerna. De första nya produkterna
kommer att lanseras i samband med Bok- och Biblioteksmässan i år.
- Vi är väldigt glada att Rabén & Sjögren valt att komplettera sitt nonbooks-
sortiment med Mumin. Många av produkterna har saknats på
den svenska marknaden och vi är övertygade om att konceptet som
arbetas fram kommer att bli framgångsrikt. Vi ser även en fördel i att
Rabén & Sjögren är en välrenommerad partner med andra klassiska
rättigheter i sin portfölj, som kan hjälpa till att skapa ett ännu större
intresse för Mumin även internationellt, säger Gustav Melin, Licensing
Director för Bulls.
Från år 2014 tar Rabén & Sjögren även över utgivningen av Tove
Janssons originalböcker om Mumintrollen.
- Det är alltid viktigt att Muminböckerna har ett bra hem i Sverige.
Under diskussionerna med Rabén & Sjögren kring non-booksutgivningen
baserade på Muminhistorierna visade de också en
stor entusiasm över att få bli originalböckernas utgivare. Nu när
det faktiskt ska ske är jag så väldigt glad att Toves originalhistorier
blir omhändertagna av detta fina förlag, säger Sophia Jansson,
styrelseordförande och konstnärlig chef för Oy Moomin Characters
Ltd.
Mumintrollen tillhör de riktigt stora, älskade barnbokskaraktärerna.
Böckerna om Mumintrollen har sedan första boken kom ut sålt
i 10 miljoner exemplar och finns idag översatta till 44 språk.
För ytterligare information, kontakta:
Ann Sköld Nilsson, förlagschef Rabén & Sjögren, tel: 070-922 30 22
Gustav Melin, Licensing Director Bulls, tel: 08-555 206 32
Pressbilder på Mumintrollen, Ann Sköld Nilsson och Gustav Melin
finns att hämta i pressrummet på www.rabensjogren.se.

The Moomins are created by Tove Jansson, a Finnish pictorial artist and author. The first book was published in 1945 and today her books have been translated into 44 languages. The first TV-animation was created in 1969 and since then different animations have been aired in over 100 countries.