Primozone

Primozone får stororder för rening av kommunalt dricksvatten i Stavanger

Press Release   •   Aug 04, 2015 07:01 GMT

Primozone från Löddeköpinge har vunnit den offentliga upphandlingen av ozonreningsdelen till ombyggnaden av ett stort dricksvattenreningsverk utanför Stavanger, Norge. Projektet, som är värt motsvarande 30 miljoner kronor, är ett prestigeprojekt och ett erkännande av Primozone som en av de stora spelarna på den internationella ozonmarknaden.

”Detta är ett stort genombrott för oss”, säger Anders Schening, VD på Primozone. ”Att vinna en offentlig upphandling på ett prestigeprojekt som detta är ett verkligt erkännande. Vi är ett litet bolag, men tack var vår teknologi kan vi utmana det stora globala spelarna på marknaden". 

Primozone blev inbjuden att bjuda på denna upphandling i konkurrens med världens största ozongeneratortillverkare. Ett av huvudkriterierna för upphandlingen var att erbjuda en ozoninstallation med så låga driftskostnader som möjligt; ett kriterium som passar Primozones teknologi väldigt väl.

"När man tittar på driftskostnader har våra ozongeneratorer en klar fördel på grund av sin låga energiförbrukning", säger Anders Schening. "Med vår ozonteknologi kan energiförbrukningen mer än halveras".

Den designade ozonvolymen är 960 kg/dag.

Langevatn dricksvattenreningsverket expanderas på grund av ökad befolkning och en önskan om att ta bort färg, smak och lukt i vattnet. Detta görs genom att lägga till ozon och biofiltrering som behandlingssteg. Dessa kommer också att fungera som en extra barriär, dvs. ett extra behandlingssteg som ska förhindra bakterier och andra patogena ämnen från att komma ut i dricksvattnet. Vattenreningsverket drivs av IVAR.

Ozonoxidation är en miljövänlig vattenreningsteknik som har använts i mer än 100 år. Ozon används bland annat för desinfektion och borttagning av svårnedbrytbara ämnen som tex läkemedelsrester. Traditionellt har ozonrening setts som en effektivt men komplicerad teknik med höga underhållskostnader och hög energiförbrukning. Primozone håller på att omdefiniera marknaden för ozonrening genom att tillhandahålla energieffektiva ozongeneratorer som är lätta att använda och som producerar ozon med en mycket hög ozonkoncentration. Den höga ozonkoncentrationen möjliggör för energibesparingar i hela vattenreningsprocessen.

Foto: IVAR

Primozone är ett cleantech-bolag baserat i Löddeköpinge, utanför Lund som utvecklar och säljer innovativa ozongeneratorer för vattenrening. Bolaget bildades 2000 och har sedan dess lyckats att slå sig in på den internationella vattenreningsmarknaden i konkurrens med stora internationella koncerner.