By Nature

Særstilling – omstilling – ta stilling: Norsk grønn teknologi må ut til verden

Pressemelding   •   okt 20, 2016 08:19 GMT

Norges grønne skifte går for langsomt. For å sette fart satser By Nature nå på en global portal og nasjonale besøkssentre for å vise fram og bygge kunnskap om norsk teknologi, gründere og selskaper som skal gjøre verden både grønnere og mer bærekraftig.

Norge beveger seg fra sin olje & gass særstilling mot en grønn omstilling. Norske aktører som sitter med løsningene til det grønne skiftet opplever at ting går for sakte. De etterlyser mer fart, mer kreativitet og mer kapital for å løfte og skalere de grønne løsningene til et globalt marked. Ikke minst ser de behov for en felles, internasjonal markedsføring. By Nature tar stilling og vil få norske grønne løsninger ut til verden nå.

” Det vi trenger er et apparat tilsvarende State of Green i Danmark: en rask og spisset organisasjon som fronter grønne løsninger og hjelper dem med å finne og skape markeder globalt og tiltrekke seg kunder og kapital, sier Christine Fløysand, daglig leder i By Nature.

Fløysand er initiativtageren til By Nature. By Nature er et non profitt selskap som skal profilere grønne og bærekraftige løsninger ut i verden under det norske merkevarenavnet Powered by Nature. Powered by Nature søker å bli minst like effektiv som State of Green i å hjelpe grønne teknologier i å finne både investorer og markeder.

” By Nature er allerede på luften med den første nasjonale grønne nettportalen. Samtidig ser vi at dette på langt nær er nok, og vi jobber med å etablere de første grønne besøkssentrene. Dette er en god start for å sette Norge på kartet innen grønn vekst og konkurransekraft, sier Fløysand.

Selskaper, byer og organisasjoner inviteres nå inn for å vise verden hvordan de bidrar til at kloden ikke bare blir grønnere, men hvordan de også er med på å oppfylle FNs bærekraftmål.

”Det er gratis å opprette en profil på siden og å bli med i Powered by Nature nettverket. Alle som blir med vil får en vurdering opp mot bærekraftmålene av oss. Slik sikrer vi at Norge ikke bare bidrar til en grønnere verden, men at vi også tar lederskap på å oppfylle bærekraftmålene, ”sier Fløysand.

For å opprette en profil, gå inn på www.bynature.no

Kontakt:

Christine Fløysand, daglig leder By Nature, på christine.floysand@bynature.no eller tlf: 91157914

By Nature AS er etablert som et allmennyttig aksjeselskap gjennom at det er vedtektsfestet at eventuelt overskudd skal føres inn i drift for å styrke virksomhetens formål og tilbud, samt sikre utvikling og fornying. Det registrerte formål er å samle og presentere grønne norske løsninger til verden.

Powered by Nature er vårt konsept for å gjøre norske grønne løsninger bedre kjent i internasjonale markeder. De viktigste tjenestene våre vil være en samlet presen­tasjon av alle de grønne norske løsningene i en felles webportal, og et eller flere besøkssentre med utstilling av slike løsninger. På et besøkssenter kan man ta imot pressebesøk, delegasjoner og studieturer for presentasjon av de grønne løsningene, før de besøkende eventuelt også tar turen videre til de aktuelle tilbyderne.

Norske bedrifter inviteres nå inn for å knytte sine individuelle grønne løsninger til en samlet portefølje under merkevarenavnet Powered by Nature på www.bynature.no Det er gratis å opprette en profil på siden.